zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

OGOSZENIA UROCZYSTO WIELKANOCNA I

15.04.2017

1. Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania si wiary w si Chrystusa i drugiego czowieka. W imieniu Ksi髒y pracujcych w naszej parafii oraz wasnym, Drogim Parafianom i Gociom, 髒ycz, aby wita Wielkanocne przyniosy rado oraz wzajemn 髒yczliwo. By stay si 驕ródem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napeni Was pokojem i wiar, niech da si w pokonywaniu trudnoci i pozwoli z ufnoci patrze w przyszo.

2. W tym Uroczystym dniu 髒yczenia dla naszej parafii przesa równie髒 Biskup Pocki. Peny tekst 髒ycze znajduje si w Szcz Bo髒e.

3. Dzikuj Ministrantom, Koom 驍ywego Ró髒aca, Odnowie w Duchu witym, Modzie髒y, Harcerzom oraz Stra髒akom z Poska i Kownat za penienie stra髒y przy Otarzu Wystawienia i Grobie Pana Jezusa oraz biorcym udzia w dzisiejszej Rezurekcji.

4. Dzikuj ks. Andrzejowi za przygotowanie Grobu oraz Otarza Wystawienia wykonanego razem z Panem Dariuszem Rajczakiem i Magdalen Winiewsk.

5. Dzikuj Chórowi i Zespoowi Efatha za piew w czasie Triduum Paschalnego.

6. Dzikuj ks. Waldemarowi, ks. Radosawowi, Su髒bie liturgicznej oraz wszystkim zaanga髒owanym w przygotowanie i przeprowadzenie Nabo髒estw Wielkotygodniowych.

7. Dzikuj Asycie Procesyjnej oraz dziewczynkom za udzia w Procesji Rezurekcyjnej.

8. Dzikuj Wam wszystkim Siostry i Bracia, którzy tak licznie gromadzilicie si adorujc Pana Jezusa w Otarzu Wystawienia i w Grobie oraz przybywajc na Nabo髒estwa Triduum Paschalnego.

9. Dzikuj za modlitw oraz ofiary zo髒one na kwiaty do Grobu Paskiego.

10. W tym uroczystym dniu dzikuj Parafianom oraz tym wszystkim, którzy okazywali oraz wci髒 okazuj 髒yczliwo dla naszej Parafii i jej duszpasterzy.

11. Dzikuje urzdom, instytucjom, stowarzyszeniom oraz osobom indywidualnym za przekazane i przesane 髒yczenia dla naszej wspólnoty parafialnej. Peny wykaz skadajcych 髒yczenia znajduje si w Szcz Bo髒e.

12. Dzisiaj i jutro odwoana jest Msza w. o godz.19.00.

13. Jutro Poniedziaek Wielkanocny. Usyszymy List Rektora Wy髒szego Seminarium Duchownego w Pocku, a taca przeznaczona zostanie na potrzeby tej uczelni.

14. We wtorek na Mszy w. o godz. 18.00 nastpi przekazanie Kopi Obrazów Matki Bo髒ej Jasnogórskiej mieszkacom osiedla Powitne, mieszkacom ulic: Letniej, Wiosennej, Zachodniej i bloku Letnia 10 oraz mieszkacom bloków: Modzie髒owa 25, Sienkiewicza 5 i Wieczorków 102 C i D w celu dokoczenia Peregrynacji oraz mieszkacom ul. Zielonej domy jednorodzinne i bloku Zielona 3 oraz mieszkacom ulic: Cicha, Gówna, Mia, Lazurowa w celu rozpoczcia Peregrynacji.

15. W najbli髒szy czwartek odbdzie si kolejne spotkanie przed Festynem Rodzin. Zachcamy rodziców dzieci i modzie髒y zaanga髒owanych w ró髒ne grupy istniejce przy parafii o wczenie si w przygotowanie festynu i przybycie na spotkanie. Festyn Rodzin i kolonie, które organizujemy w tym roku w Krasnobrodzie to dzieo, które trwa ju髒 13 lat. To dzieo su髒y integracji parafian, ale równie髒 pomocy dzieciom w wyjedzie na kolonie. Tym serdecznie zapraszamy na spotkanie. Na spotkanie zapraszamy równie髒 przedstawicieli instytucji i organizacji, które chc si wczy w nasze wspólne dzieo.

16. W czwartek o godz. 18.00 Msza w. za Ojczyzn. Prosimy o przybycie delegacji z pocztami sztandarowymi.

17. W sobot 22 kwietnia, odbdzie si Dzie Otwartych Drzwi w Szkoach Katolickich w Pocku. Wicej informacji o szkoach na plakatach na zewntrz wityni.

18. W sobot po Mszy w. o godz. 18.00 Nabo髒estwo do Miosierdzia Bo髒ego.

19. W najbli髒sz niedziel wypada Niedziela Miosierdzia Bo髒ego. Niedziela Miosierdzia rozpoczyna Tydzie Miosierdzia. Taca z przyszej niedzieli przeznaczona bdzie dziea dobroczynne.

20. Za tydzie: - o godz. 10.00 Msza w. w intencji mieszkaców ulic: Siemowita IV, Jana Pawa II, Krokusowej, Cyprysowej i Storczykowej na zakoczenie Peregrynacji Kopi Obrazu Matki Bo髒ej Jasnogórskiej. Po Mszy w. wity Wizerunek zabior mieszkacy ul. Leników, leniczówki i mieszkacy bloku Sienkiewicza 6a. - po Mszy w. o godz. 12.30 spotkanie dla dzieci klas IV i V przed uroczystym Odnowieniem przyrzecze Chrzcielnych

21. W zakrystii i kancelarii parafialnej mo髒emy odbiera karty na Kolonie dla dzieci oraz Kolonie dla modzie髒y z gimnazjum i szkó rednich ze specjalnym dla nich programem. Kolonie odbd si w Krasnobrodzie w Roztoczaskim Parku Narodowym w dniach 1-12 sierpnia. W ramach koloni przewidujemy równie髒 wycieczk do Lwowa. Peny koszt kolonii wynosi 1200 z. Koszt udziau w koloniach dla osób zaanga髒owanych w 髒ycie parafii uzale髒niony bdzie od zebranych rodków w czasie festynu. W kancelarii skadamy wypenione karty wraz z zaliczk 300 z. Wicej informacji o koloniach w Szcz Bo髒e.

22. Owocem Roku Miosierdzia w naszej parafii jest Koronka do Miosierdzia Bo髒ego. T wa髒n modlitw Kocioa odmawiamy ka髒dego dnia o godz. 15.00, na któr serdecznie zapraszamy Parafian i Goci. Koronk do Bo髒ego Miosierdzia zwiastuj parafialne dzwony.

23. Zachcamy do penienia stra髒y honorowej przy Najwitszym Sakramencie. Zgoszenia u Pani Ewy Szymaskiej.

24. Trwa Nowenna do Miosierdzia Bo髒ego, któr odprawiamy ka髒dego dnia o godz. 15.00.

25. Zwracamy si z prob o wpacanie 1% na dziaalno naszego klubu sportowego przy rozliczeniu z Urzdem Skarbowym.

26. Na skarbonach znajduj si publikacje o naszej parafii: Obraz, który zmienia i Dzieje Parafii w. Maksymiliana Kolbe. Zachcamy do nabywania ksi髒ek.

27. Zachcamy do nabywania i lektury Gocia Niedzielnego, Maego Gocia i naszego Szcz Bo髒e.

PROBOSZCZ

« inne aktualno軼i