zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 23 kwietnia 2017 r.

27.04.2017

1. Dzisiaj w Uroczysto Miosierdzia Bo髒ego mo髒emy uzyska odpust zupeny pod zwykymi warunkami.

2. Niedziela Miosierdzia rozpoczyna Tydzie Miosierdzia, który potrwa do nastpnej niedzieli. Ofiary w Tygodniu Miosierdzia mo髒emy skada do skarbon znajdujcych si za awkami.

3. Dzisiaj: - o godz. 10.00 Msza w. w intencji mieszkaców ulic: Siemowita IV, Jana Pawa II, Krokusowej, Cyprysowej i Storczykowej na zakoczenie Peregrynacji Kopi Obrazu Matki Bo髒ej Jasnogórskiej. Po Mszy w. wity Wizerunek zabior mieszkacy ul. Leników, leniczówki i mieszkacy bloku Sienkiewicza 6a oraz mieszkacy ul. Klonowej 6; 11; 13; 15; 10; 8 i 8A. - pocztek Peregrynacji ul. Klonowa nr 6 od Pastwa Jakubowskich. Peregrynacja w bloku Klonowa 6 E odbdzie si w pó驕niejszym terminie . - po Mszy w. o godz. 12.30 spotkanie dla dzieci klas IV i V przed uroczystym Odnowieniem przyrzecze Chrzcielnych

4. Jutro Uroczysto w. Wojciecha, gównego patrona Polski. Msze w. o 7.00 i 18.00.

5. We wtorek 25 kwietnia o godz. 19.00 w auli domu parafialnego odbdzie si kolejne spotkanie w ramach Poskiej Akademii. A,B,C Chrzecijastwa. Temat spotkania: "Co nam zostao po Roku Miosierdzia?"Wykad poprowadzi prof. dr Pawe Kwas. Serdecznie zapraszamy do udziau w wykadzie, powiconemu odpustom.

6. We wtorek o godz. 18.00 Msza w. w intencji mieszkaców bloku Sienkiewicza 5 na zakoczenie Peregrynacji Obrazu Matki Bo髒ej Jasnogórskiej.

7. W czwartek kolejne spotkanie Apostolatu Maryjnego. Zapraszamy tych, którzy ju髒 nale髒 do tej formacyjno ? modlitewnej grupy oraz wszystkich chtnych na Msz w. o godz. 18.00, a potem w domu parafialnym na spotkanie formacyjne.

8. W najbli髒szym tygodniu odbd si pierwsze próby przed I Komuni w. Klasy A, B, C, E i F? 25 kwietnia; klasy G, H, I, J i NSP 驍ywioy ? 24 kwietnia. Próby rozpoczynaj si o godz. 16.30.

9. W najbli髒sz niedziel rozpoczynamy w Polsce IX Tydzie Biblijny, który ma na celu promocj Pisma witego oraz czytanie i zgbianie Sowa Bo髒ego. Równie髒 za tydzie w nawizaniu do 1050 rocznicy Chrztu Polski odbdzie si w naszej Ojczy驕nie Narodowy Dzie Czytania Pisma witego pod hasem We驕 i czytaj?. W tym dniu 10 min. przed ka髒d Msz w. odczytany bdzie fragment Listu do Galatów z odpowiednim komentarzem, a na zakoczenie Mszy w. ka髒dy z nas otrzyma karteczk z wybranymi wersetami Listu do Galatów i dobranym do niego psalmem, by w domu w najgbszym skupieniu i powadze przeczyta wskazany fragment. Niech on nam posu髒y jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia ? niech w ten sposób stanie si wiatem i moc na drodze codziennego 髒ycia przez cay rok a髒 do nastpnej niedzieli biblijnej.

10. W dniach 15 -18 maja odbdzie si w naszej parafii VIII Poski Maraton Biblijny. W kancelarii i zakrystii trwaj zapisy na Maraton. Tam te髒 mo髒na si zapisa si do Komitetu Organizacyjnego, który czuwa bdzie nad sprawnym przeprowadzeniem maratonu.

11. W ka髒dy I i III czwartek miesica po Mszy w. wieczornej odbywaj si spotkania Matki Bo髒ej Królowej Pokoju. Zapraszamy na spotkania wszystkich, a szczególnie tych, którzy nale髒 do grupy modlitewnej Margerytka.

12. W zakrystii i kancelarii parafialnej mo髒emy odbiera karty na Kolonie dla dzieci oraz Kolonie dla modzie髒y z gimnazjum i szkó rednich ze specjalnym dla nich programem. Kolonie odbd si w Krasnobrodzie w Roztoczaskim Parku Narodowym w dniach 1-12 sierpnia. W ramach koloni przewidujemy równie髒 wycieczk do Lwowa. Peny koszt kolonii wynosi 1200 z. Koszt udziau w koloniach dla osób zaanga髒owanych w 髒ycie parafii uzale髒niony bdzie od zebranych rodków w czasie festynu. W kancelarii skadamy wypenione karty wraz z zaliczk 300 z. Wicej informacji o koloniach w Szcz Bo髒e.

13. Rozpoczynamy zapisy na Diecezjaln Parafiad Dzieci i Modzie髒y, która odbdzie si w Posku 26 maja. Wicej informacji na stronie internetowej parafii i na plakatach.

14. Owocem Roku Miosierdzia w naszej parafii jest Koronka do Miosierdzia Bo髒ego. T wa髒n modlitw Kocioa odmawiamy ka髒dego dnia o godz. 15.00, na któr serdecznie zapraszamy Parafian i Goci. Koronk do Bo髒ego Miosierdzia zwiastuj parafialne dzwony.

15. Organizujemy wyjazd do Ciechanowa do Parafii Matki Bo髒ej Fatimskiej na Diecezjalne Obchody100 ? lecia Objawie Matki Bo髒ej Fatimskiej. Wyjazd w sobot 13 maja o godz. 10.00. Powrót ok. 15.00. Koszt wyjazdu 10 z. Zapisy w kancelarii parafialnej i zakrystii.

16. Zwracamy si z prob o wpacanie 1% na dziaalno naszego klubu sportowego przy rozliczeniu z Urzdem Skarbowym.

17. S jeszcze wolne miejsca na pielgrzymk do Woch w dniach 31 maja 8 czerwca. Zgoszenia do ks. Andrzeja.

18. Na skarbonach znajduj si publikacje o naszej parafii: Obraz, który zmienia i Dzieje Parafii w. Maksymiliana Kolbe. Zachcamy do nabywania ksi髒ek.

19. Zachcamy do penienia stra髒y honorowej przy Najwitszym Sakramencie. Zgoszenia u Pani Ewy Szymaskiej.

20. W kancelarii parafialnej i zakrystii mo髒emy skada fanty na loteri, zgosi ch pomocy w organizacji festynu oraz zapisa si na przyniesienie ciasta na festyn.

21. Zachcamy do nabywania i lektury Gocia Niedzielnego, Maego Gocia i naszego Szcz Bo髒e. Go Niedzielny zawiera dodatek w postaci pyty DVD z filmem Zmartwychwstay.

22. Dzikujemy za modlitw, ofiary skadane na budow kaplicy dla nowej parafii i wszelk pomoc wiadczon parafii.

PROBOSZCZ

« inne aktualno軼i