zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Parafia

 

Rys historyczny

Parafi pod wezwaniem w. Maksymiliana Kolbego w Posku erygowa 7 czerwca 1981 r. bp Bogdan Sikorski. Msza w. na placu odprawiona zostaa 12 lipca tego髒 roku. Niebawem przystpiono do budowy kocioa tymczasowego, w którym 1 pa驕dziernika 1981 r. odprawiono ju髒 pierwsz msz w. 12 czerwca 1982 r. przystpiono do budowy plebanii, za 8 czerwca 1983 r. rozpoczto budow wityni. Powicenie plebanii odbyo si 11 grudnia 1983 r. Pierwsz msz w. w nowym kociele odprawiono 16 listopada 1990 r., za w miesic potem powicono nowe 32-gosowe organy. Powicenie nowoczesnego murowanego kocioa, zbudowanego na planie szeciokta foremnego, miao miejsce 12 czerwca 1994 r. Dokona go bp Zygmunt Kamiski. witynia otrzymaa ju髒 kompletne wyposa髒enie. Dzieem sztuki jest figura Chrystusa i Matki Bo髒ej oraz stacje Drogi Krzy髒owej autorstwa Gustawa Zemy i witra髒e wykonane przez Tomasza czyskiego. Caoci prac od pocztku istnienia parafii, a髒 do mierci w 2001 r., kierowa proboszcz ks. Romuald Jaworski.

  • Koció parafialny: pw. Matki Boskiej Miosierdzia czyli Ostrobramskiej
  • Ksigi metrykanlne chrztów:od 1981 r.
  • Ksigi metrykanlne lubów: od 1981 r.
  • Ksigi metrykanlne zgonów: od 1981 r.

Diecezja: pocka

Dekanat: poski

Terytorium - ulice:

Fiokowa, Grunwaldzka (numery parzyste od 42 I nieparzyste od 47), Hiacyntowa, Ks. R. Jaworskiego, Jesionowa, Kalinowa, Klonowa, Kmicica, Kopernika (od numeru 5), Lipowa, Makowa, w. Maksymiliana Kolbego, Modzie髒owa, Nadrzeczna, Noakowskiego, Padlewskiego, Parkowa, Polna, Postpu Rolniczego, Pónocna, Ró髒ana, Sienkiewicza, Wieczorków, Wiejska, Zachodnia, Zacisze
 

Terytorium - miejscowoci:

Cieciórki, wiklin, Kluczewo, Kownaty, Koziminy Nowe, Koziminy Stachowo, Koziminy Stare, Michowo, Szeromin, Szerominek, Szpondowo

Ilo mieszkaców: 15000

驕odo: diecezjaplocka.pl