zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Odnowa w Duchu witym WSPLNOTA „MIOSIERDZIE’’

Wspólnota Odnowy w Duchu witym „Miosierdzie” istnieje w naszej parafii od ponad 20 lat.

Obecnie opiekunem wspólnoty jest ks. Waldemar Dziewulski, a liderem wieckim Iwona Kamiska.

Spotykamy si w kociele w ka髒dy czwartek o godz. 19-tej.

I. czwartek miesica – msza wita,
II. czwartek miesica – spotkanie modlitewne,
III. czwartek miesica – adoracja Najwitszego Sakramentu,
IV. czwartek miesica – spotkanie modlitewne.

Pragnienie modlitwy wspólnotowej sprawio, 髒e spotykamy si raz w tygodniu, w ka髒dy czwartek. W centrum ka髒dego spotkania jest Sowo Bo髒e i Ten, który zostawi nam sowo 髒ycia Jezus Chrystus. Dzikujemy Panu Bogu modlitw uwielbienia, piewem i suchamy co do nas mówi. Nieodcznym punktem spotkania jest katecheza goszona przez ksidza opiekuna.

Uczestnicy spotka maj te髒 mo髒liwo podzielenia si swoim osobistym dowiadczeniem Bo髒ej Mioci w tzw. grupach dzielenia.
Formacj uzupeniamy przez modlitw osobist, 髒ycie sakramentalne, lektur i medytacj sowa Pisma witego, Liturgi Godzin.

Raz w roku wspólnoty Odnowy w Duchu witym uczestnicz w diecezjalnym spotkaniu. Co roku spotykamy si na Jasnej Górze na Ogólnopolskim Czuwania Odnowy w Duchu witym.

Jeli chcesz pozna Boga i odkry 髒ycie z Bogiem to zapraszamy.
Zapraszamy te髒 na nasz stron internetow, gdzie mo髒esz dowiedzie si wicej o nasze wspólnocie.

www.odnowa-milosierdzie-plonsk.pl


 

Wersja do druku