zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Grupa Modlitewna Kr籀lowej Pokoju

Grupa modlitewna powoana do istnienia w odpowiedzi na trwajce od 24 czerwca 1981 roku do chwili obecnej objawienia Matki Bo髒ej Królowej Pokoju majce miejsce w Medjugorje  na terenie Republiki Boni i Hercegowiny.


Przy Parafii w. Maksymiliana M Kolbe istnieje od marca 1992 roku.
Aktualnie gromadzi dwadziecia cztery osoby.

Misj grupy jest wypenianie ordzi  Matki Bo髒ej poprzez wspólna modlitw ró髒acow, jak najczstsze uczestnictwo we mszy w. I adoracj Najwitszego Sakramentu.
Czonkowie Grupy spotykaj si dwa razy w miesicu po mszy w. Wieczornej w podziemiach  kocioa ,by pogbia swoja wiar poprzez rozwa髒anie fragmentów Pisma w. i  lektur  czasopisma formacyjnego „Echo Maryi Królowej Pokoju”. Podejmuj modlitwy w intencji pokoju na wiecie i w Ojczy驕nie.

Otaczaj modlitw  Ojca witego i kapanów., ludzi chorych i cierpicych.
Uczestnicz w Wieczystej Adoracji Najwitszego Sakramentu przez jedn godzin
w tygodniu, trwajc w kociele parafialnym na adoracji Pana Jezusa w duchowej cznoci z Jasn Gór.

Bior udzia w dorocznych Ogólnopolskich Spotkaniach Grup Modlitewnych Królowej Pokoju w Sanktuarium MB Bolesnej w Oborach, w pielgrzymkach do Medjugorje oraz w Nocnej Pielgrzymce Pokutnej z Sanktuarium MB Brzemiennej w Skpem do Sanktuarium MB Bolesnej w Oborach, której intencja jest wspólna modlitwa i pojednanie w rodzinach, Ojczy驕nie i na wiecie.

Wspópracuj z innymi grupami istniejcymi w Parafii. W roku 1992 wraz z czonkami Jasnogórskiej Rodziny Ró髒acowej i Stowarzyszeniem Matki Bo髒ej Patronki Dobrej mierci  podjli  trwajc do roku 2000 Krucjat w intencji Ojczyzny, a od 1996 roku wspieraj akcj pn. „Dary dla Dziecitka Jezus „ bdc zbiórk darów dla noworodków  urodzonych w poskim szpitalu.

Królowa Pokoju , czeka na nowych czonków dla których wa髒ny jest pokój jego serca, pokój w rodzinie , Ojczy驕nie i na caym wiecie.

Tylko Mioci i Pokojem mo髒na za髒egna wojny i niepokój na wiecie.

Czekamy  na Ciebie siostro – bracie.

Spotkania odbywaj si w pierwszy i trzeci czwartek  miesica po mszy witej wieczornej.

Od zao髒enia wspólnoty 1992—2010 roku animatork grupy bya Danuta Piórkowska.

Od maja 2010 roku – Irena Drzewiecka.

Opiekunem  grupy jest zawsze kapan wyznaczony przez Proboszcza parafii.