zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Effatha

Modzie髒owy zespó muzyczny „Effatha”, istnieje przy naszej parafii od 2001 roku.

Opiek duchow nad zespoem sprawuje ks. ukasz Turbak. Obecnie grupa liczy ok. 15 osób.

Zespó gównie zajmuje si opraw muzyczn modzie髒owych Mszy witych w niedziele o godz.  19.00.  Oprócz oprawy mszy dla modzie髒y, zespó okazjonalnie gra na lubach (zarówno w swojej parafii jak i poza ni), równie髒 dwukrotnie muzycznie oprawia msz podczas pielgrzymki maturzystów w Czstochowie.

Ponadto wystpujemy przy okazji ró髒nych wydarze parafialnych, takich jak festyn rodzin lub maraton biblijny, oraz wydarze diecezjalnych, na przykad Spotkanie modzie髒y w Niedziel Palmow, a w ubiegym roku wystpilimy na Do髒ynkach diecezjalnych w Lisewie. Bierzemy tak髒e udzia w  konkursach piosenek religijnych w Starym Gralewie i Cecyliadzie w Pocku, gdzie wielokrotnie zajmowalimy miejsce na podium.