zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

R籀髒aniec Rodzic籀w

Ró髒aniec Rodziców w intencji dzieci to grupa 646 osób, które modl si na Ró髒acu w intencji swoich dzieci odmawiajc jeden dziesitek Ró髒aca w.  Pocztki tej modlitwy w naszej parafii to grudzie 2012 r. Wród tych osób prowadzona jest formacja przez goszone konferencje. Formacj rozpocz  ks. Proboszcz, a w chwili obecnej zajmuje si ni ks. Andrzej 驍ywiaowski. W intencji dzieci za które si modlimy sprawowane s równie髒 Msze w.

Do Ró髒aca rodziców w intencji dzieci nale髒 osoby z naszej parafii, z parafii w. Michaa, a tak髒e osoby z ró髒nych czci naszej Ojczyzny, Europy i Ameryki.

Ks. Proboszcz, po roku naszej przynale髒noci do Ró髒aca Rodziców w intencji dzieci dotar telefonicznie do wszystkich osób, zadajc pytanie, czy osoby te chc kontynuowa modlitw, gdy髒 decyzja bya na 1 rok. Wikszo daa odpowied驕 pozytywn. Cz zrezygnowaa, ale w ich miejsce zapisay si nowe osoby. Jestemy wci髒 otwarci i chtni przyj kolejne osoby.