zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Grupa piewajca Godzinki

Nasza grupa istnieje od 1990 r. tj. od powstania naszego nowego Kocioa. Zao髒ycielem by p. Ks. Romuald Jaworski. Do grupy nale髒 w wikszoci osoby starsze, a opiekunem naszej grupy jest Ks. Proboszcz Zbigniew Sajewski.

W kociele spotykamy si rano o godz. 6.10, niezale髒nie od stanu pogody.

Przed Msz w. porann przez cay rok piewamy pi rodzajów Godzinek w zale髒noci od prze髒ywanego okresu liturgicznego, przy tym odmawiamy ka髒dego dnia, zale髒nie jakie piewamy Godzinki, nastpujce modlitwy:

1/ Przed Godzinkami o Niepokalanym Poczciu Najwitszej Maryi Panny odmawiamy: Antyfon, Litani, Pod Twoj obron i Modlitw w. Bernarda.

Po odpiewaniu godzinek na zakoczenie odmawiamy: Modlitw za Ojczyzn Ks. Piotra Skargi, Modlitw do w. Michaa Archanioa i Hymn      „O Stworzycielu Duchu Przyjd驕”.

  Te modlitwy odmawiamy ka髒dego dnia niezale髒nie jakie piewamy Godzinki.

2/  W pocie odmawiamy Litani i piewamy Godzinki ku czci Matki Bo髒ej Bolesnej.

3/  W miesicu czerwcu odmawiamy Litani, Akt powicenia rodzaju ludzkiego i piewamy Godzinki do Najwitszego Serca Pana Jezusa

4/  Raz w tygodniu tj. w rod nasza grupa odmawia Litani i piewa Godzinki ku czci Matki Bo髒ej Nieustajcej Pomocy.

5/   Przed odpustem NMP Matki Miosierdzia (16 XI) przez 9 dni piewamy Godzinki ku czci Najwitszej Maryi Panny Matki Miosierdzia w Ostrej Bramie.