zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej w naszej parafii liczy 40 osób, z czego 20 aktywnych i kilku sympatyków. Spotkania Rycerstwa Niepokalanej odbywaj si ka髒dego czternastego dnia miesica po Mszy witej wieczornej.

W miar naszych mo髒liwoci sprowadzamy i rozprowadzamy czasopisma „Ró髒aniec”, „Rycerz Niepokalanej”, „Informator”, „May Rycerzyk” dla dzieci i „Mody Rycerz” dla modzie髒y, ksi髒ki Maryjno- Kolbiaskie i Cudowny Medalik.  Bierzemy udzia w corocznej pielgrzymce na Ogólnopolski Dzie Modlitw Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie w ostatni niedziel lipca. Uczestniczymy w rocznicach Kanonizacji w. Maksymiliana w Niepokalanowie. Zamawiamy Msze wite okolicznociowe i Msze wite patronalne. Obchodzimy uroczystoci Maryjne i bierzemy udzia w obsadzie liturgicznej, pocztach sztandarowych i procesji z darami.

Organizujemy spotkania opatkowe, dni skupienia dla Rycerstwa Niepokalanej. Propagujemy uczestnictwo w rekolekcjach, sympozjach i zjazdach w Niepokalanowie. Zapraszamy ojców z Niepokalanowa.

Jestemy zatroskani o dzieci, modzie髒, 髒ycie poczte i ka髒de 髒ycie. Ponawiamy oraz zachcamy do duchowej adopcji dziecka pocztego. Jestemy w kontakcie ze Stowarzyszeniem Obroców 驍ycia, które wspomagamy modlitw i ofiarami przez pomoc w rozprowadzaniu kart witecznych. Nieustannie trwamy na modlitwie.

Za wstawiennictwem Matki Bo髒ej prosimy Ducha witego o dary i aski w miesicznych intencjach- o godno kobiet i odpowiedzialno m髒czyzn, o pokój w sercach i na wiecie, o trze驕wo narodu, wierno Panu Bogu, Krzy髒owi i Ewangelii, o wypenienie lubów Jasnogórskich i za dusze w czycu cierpice.

Opiekunem duchowym Rycerstwa Niepokalanej jest ks. Proboszcz Zbigniew Sajewski