zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Poradnia rodzinna

Poradnia Ma髒esko-Rodzinna przy parafii w. M. M. Kolbe 

su髒y swoj pomoc wszystkim, którzy jej potrzebuj i chc z niej skorzysta

Harmonogram spotka

Specjalici Dni udzielania porad Godz. udzielania porad
Pedagog oraz doradca 髒ycia rodzinnego poniedziaek 18.00 - 19.00
Prawnik wtorek 18.00 - 19.00
Psycholog oraz specjalista od uzale髒nie i wspóuzale髒nie roda 17.00 - 18.00
Kapan

czwartek 

w kancelarii parafialnej

17.00 - 17.45

 

   
 
Porad udzielamy nieodpatnie. Spotkania odbywaj si w Domu w. Siostry Faustyny.
 
Gównym celem poradni jest wspieranie rodziny w zakresie jej rozwoju i prawidowego funkcjonowania. Cel ten jest realizowany midzy innymi poprzez  udzia w takich  inicjatywach jak: "Randka ma髒eska" i warsztaty ma髒eskie „Nawigacja w rodzinie”.
 
Dziaania poradni adresowane s nie tylko do narzeczonych przygotowujcych si do sakramentu ma髒estwa, ale równie髒 do ma髒onków prze髒ywajcych kryzys, rodziców oraz dzieci i modzie髒y z trudnociami psychologicznymi, problemami wychowawczymi lub szkolnymi. W poradni jest tak髒e mo髒liwo konsultacji ze specjalist od uzale髒nie i wspóuzale髒nie. 
 
Z poradni mog nieodpatnie korzysta osoby mieszkajce na terenie parafii i spoza jej terenu.  Na zasadzie wolontariatu dy髒uruj w niej doradcy 髒ycia rodzinnego, kapan , psycholodzy, pedagog, poo髒na oraz lekarze. S to osoby, które kieruj si w 髒yciu wartociami i zasadami etyki katolickiej.