zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Spotkania dla Narzeczonych

Cykl czterech cotygodniowych spotka rozpoczyna si w pierwsz niedziel ka髒dego miesica (od lutego do sierpnia).
 
Spotkania odbywaj si w Domu Parafialnym - ul. ks. R. Jaworskiego 1 (w auli lub w sali na 1 pitrze).
Zajcia rozpoczynaj si o 15.30.
 
Zapisy oraz wszelkie informacje w kancelarii parafialnej.
 
W ramach przygotowania do ma髒estwa przewidziane s równie髒 dwa spotkania indywidualne w Poradni Ma髒esko-Rodzinnej z doradc 髒ycia rodzinnego. Je髒eli jest taka mo髒liwo narzeczeni mog odby takie spotkania w parafii, z której pochodz.
 
Jeli w ramachSpotkania dla Narzeczonych bdziesz korzysta z indywidualnej wizyty w Poradni  Ma髒esko-Rodzinnej, to zapoznaj si z poni髒sz instrukcj:
 
Przyjd驕 do Poradni z wypenion kart swojego ostatniego cyklu miesiczkowego.
Na czystej karcie cyklu (znajdziesz na stronie – http://www.iner.pl/?x=6), spróbuj zaznaczy pierwszy dzie ostatniej miesiczki oraz inne objawy, jakie zauwa髒ya w swoim cyklu, mo髒esz zacz mierzy temperatur w celu diagnozowania podnoci.
Na karcie cyklu pod poszczególnymi dniami cyklu nale髒y wpisa dat kalendarzow.
 
Uwaga: Pierwszy dzie cyklu to jednoczenie pierwszy dzie miesiczki.
Jeli z jakich wa髒nych powodów nie mo髒esz wykona powy髒szych czynnoci - porozmawiamy o tym w naszej Poradni.
 
Jeli chcesz si dobrze przygotowa do wizyty w Poradni Ma髒esko-Rodzinnej, to mo髒esz skorzysta z pomocy:
 
Josef Rotzer, „Sztuka planowania rodziny";
El髒bieta Wójcik „Naturalne planowanie rodziny. Metoda objawowo-termiczna wg. prof. dra med. Józefa Rotzera";
http://www.iner.pl
 
Kiedy dziaa poradnia ? - zobacz tutaj