KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

FORMACJA PARAFIALNA

Koła Żywego Różańca w naszej Parafii:

W naszej parafii działa 11 Kół Żywego Różańca: 10 KŻR kobiet i 1 KŻR mężczyzn.
Koła te istnieją od początku powstania parafii tj. od 1983 r. Pierwszą zelatorką była Pani Danuta Piórkowska. Każdy członek Żywego Różańca, odmawia codziennie prze miesiąc jedną wyznaczoną tajemnicę, ( czyli 1 dziesiątkę różańca, a więc Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… i Chwała Ojcu…). Modlitwę tę ofiaruje w intencjach, w których modlą się sie wszyscy członkowie KŻR. Co miesięczne intencje są zawsze drukowane w naszej parafialnej gazetce “Szczęść Boże”.

Spotkania formacyjne:

Co miesiąc poszczególne KŻR mają spotkania ze swoimi zelatorami, na których następuje zmiana tajemnic. Ponadto zelatorzy i członkowie KŻR biorą udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych z ks. opiekunem, które odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz.16.30 w auli Domu Parafialnego, lub w sali teatralnej w podziemiach naszego kościoła.

Nasze zaangażowanie w parafii:

Poszczególne KŻR prowadzą w każdy poniedziałek o godz. 17.00 Nabożeństwo ku czci św. Maksymiliana Kolbe, patrona naszej parafii. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu odmawiana jest jedna część różańca oraz Litania i nowenna do św. Maksymiliana.
Członkowie KŻR prowadzą również w wyznaczony dzień Koronkę do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Wielu członków jest lektorami oraz angażuje sie w działalność charytatywną i misyjną Kościoła modląc się za misje oraz wspierając materialnie misjonarzy.
Odpusty dla członków KŻR:
Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku:
• W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
• W Uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
• W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego (2 II),
• W Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
• W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
• W Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
• W święto Królowej Różańca Świętego,
• W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Koło Żywego Różańca
Koło Żywego Różańca
Pauline Jaricot
Pauline Jaricot
HISTORIA STOWARZYSZENIA KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

„Piętnaście węgli: jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, pozostałe są zimne – ale zbierzcie je razem, a wybuchną ogniem! Oto właściwy charakter Żywego Różańca”
Paulina Jaricot

Założycielką Kółek Żywego Różańca była Paulina Jaricot.
Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. “Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.
Żywy Różaniec zatwierdził papież Grzegorz XVI, konstytucją Benedicentes Domino 27 stycznia 1832 roku, udzielając jednocześnie wszystkim członkom tej wspólnoty prawa do licznych odpustów.
Patronką Żywego Różańca, została ogłoszona w 1837 roku, przez papieża Grzegorza XVI święta Filomena – 13-letnia, grecka męczennica, po tym jak za jej wstawiennictwem, została cudownie uzdrowiona w 1835 roku Paulina Maria Jaricot – założycielka Żywego Różańca.

Początkowo Różaniec składał się z trzech części ( Tajemnice radosne, bolesne, i chwalebne).
Papież Jan Paweł II, 16 października 2002 roku List apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”, ogłosił i wprowadził Tajemnice światła, które dotyczą publicznej działalności Jezusa. Od tego momentu Różaniec święty składa się z czterech części.

JAK DOŁĄCZYĆ DO WSPÓLNOTY KŻR?

Wystarczy skontaktować sie z Ks. Wojciechem Ciemerychem – opiekunem KŻR w naszej parafii lub z Panią Marią Wesołowską – zelatorką KŻR, którzy udzielą niezbędnych informacji. Poza tym każdy członek KŻR również udzieli niezbędnych informacji.