DROGA OBJAWIEŃ MARYJNYCH

DROGA OBJAWIEŃ MARYJNYCH

PROJEKT IDEOWY BALUSTRADY CHÓRU PARAFII ŚW. MAKSYMILIANA W PŁOŃSKU.

Balustrada kościoła składa się z 39 kwadratowych pól. (15-9-15)
W centralnym polu nad głównym wejściem znajduje się przedstawienie patrona parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Św. Maksymilian otoczony jest płaszczem Maryii, która na rozłożonych rękach trzyma dwie korony – w nawiązaniu do wizji Maryii, którą Maksymilian miał w dzieciństwie.
Wokół głowy Maryii widnieje napis: „Jestem Niepokalana”.
Płaszcz Maryii rozciąga się na wszystkie pozostałe pola tworząc jakby góry, wodę, ziemię, drogę dla historii Objawień Maryjnych.
W polach obok św. Maksymiliana po lewej i po prawej stronie – tworząc tryptyk – znajdują się klasztor Niepokalnów oraz Japoński klasztor „Mugenzai no Sono” – dzieła, które za życia stworzył święty.
Całą drogę Objawień rozpoczyna i kończy modlitwa świętego Maksymiliana.
„Kim jesteś o Niepokalana – o Niepokalana kim jesteś?”
To pytanie świętego skierowane do Maryii rozpoczyna swoisty dialog między nimi.
Maryja odpowiada kim jest a napisy te znajdują się nad głową postaci Maryii w każdym objawieniu.
Droga objawień Maryjnych przedstawia 14 objawień, które zostały zatwierdzone przez kościół powszechny.

 1. Tepeyac – Meksyk – 1531 r.  „Jestem Maryja Niepokalana dziewica
 2. Le Laus – Francja – 1664-1718 r. „Jestem Maryja Matka mojego Syna
 3. Paryż – Francja – 1830 r. „Maryja bez grzechu poczęta
 4. La Salette – Francja – 1846 r. „Piękna Pani we łzach
 5. Lourdes – Francja – 1858 r. „Jestem Niepokalane Poczęcie
 6. Gietrzwałd – Polska – 1877 r. „Jestem Niepokalanie Poczęta
 7. Fatima – Portugalia – 1917 r. „Jestem Matką Różańcową
 8. Beauraing – Belgia – 1932-1933 r. „Jestem Matką Boga
 9. Banneux – Belgia – 1933 r. „Jestem Matką Ubogich
 10. Betania – Wenezuela 1940-1990 r. „Jestem Maryja Niepokalana Dziewica
 11. Amsterdam – Holandia – 1945 – 1959 r. „Pani Wszystkich Narodów
 12. Akita – Japonia – 1973 r. „Matka Boża Różańcowa
 13. Kibeho – Rwanda – 1981- 1989 r. „Jestem Matką Słowa
 14. San Nicolas – Argentyna – 1983 – 1991 r. „Jestem Pani Różańcowa

Całą drogę wieńczy w ostatnim polu modlitwa Uwielbienia św. Maksymiliana: „Uwielbiam Cię Trójco Przenajświętsza za tak boskie wyniesienie Niepokalanej.”

Każde objawienie przedstawia postać Maryi, osoby widzące, którym objawiła się Maryja, obecne sanktuaria istniejące w miejscach objawień oraz wybrane słowa, które Maryja wypowiedziała do widzących.

1. GUADELUPE:
Jestem Matką Prawdziwego Boga, który daje życie i je zachowuje.
Tutaj chcę okazywać miłość i współczucie wszystkim ludziom.
2. LE LAUS:
Prosiłam mojego Syna aby dał mi to miejsce dla nawrócenia grzeszników i otrzymałam je.
Jedyne lekarstwo, które może uleczyć to sakrament pokuty.
3. PARYŻ:
Te promienie są symbolem łask, których udzielam tym, którzy o nie proszą
Tutaj łaski spłyną na każdego kto oni prosi z ufnością i gorliwością.
przedstawia cały świat, Francję i każdego z osobna.
4. LA SALETTE:
Ach moje dzieci, trzeba się dobrze modlić wieczorem i rano
5. LOURD:
Pokutujcie i módlcie się do Boga o nawrócenie grzeszników
Pokutujcie Pokutujcie Pokutujcie
6. GIETRZWAŁD:
Nie smućcie się, boa ja zawsze będę z wami
Odmawiajcie gorliwie różaniec
7. FATIMA:
Odmawiajcie różaniec
Odmawiajcie codziennie różaniec
Nie przestawajcie odmawiać różańca
Nie trać odwagi nigdy cię nie opuszczę,
Moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga
8. BEAURAING:
Módlcie się
Módlcie się często
Kochacie mego Syna? Kochacie Mnie? Jeśli tak to poświęćcie się Mnie
Módlcie się zawsze
9. BANNEUX:
Módl się usilnie
To źródło jest przeznaczone dla wszystkich narodów dla ulżenia cierpiącym
10. BETANIA:
Tutaj będę ocierać łzy, uspokajać i pocieszać
11. AMSTERDAM:
Narody błagajcie Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby ochronili swój lud, aby na nowo ustanowili jego jedność
Kładę nacisk na słowo wspólnota
Myślcie o przyszłości
Słuchajcie waszych pasterzy, słuchajcie głosu waszych sumień
12. AKITA:
Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy
Na różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów
Modlitwa jest nawet potrzebna w świeckiej wspólnocie, dusze, które pragną się modlić już są na drodze zjednoczenia we wspólnocie.
13. KIBEHO:
Chcę was podźwignąć, ale wciąż nie chcecie wstać
Mówię do was, ale nie słuchacie
Wołam was, a udajecie głuchych
Kiedy zaczniecie się interesować tym, co pragnę wam powiedzieć
14. SAN NICOLAS:
Proszę o modlitwy i nawrócenie serc
Módlcie się, by każde serce pozwoliło memu Synowi wejść do swego wnętrza, by ich bunt mógł się skończyć

Święty Maksymilian rozpowszechniał duchowość i miłość do Maryi poprzez słowo pisane, drukowane, głoszone
przez różnego rodzaju media.
Droga objawień Maryjnych jest niejako kontynuacją dzieła świętego Maksymiliana, który chciał dotrzeć z Niepokalaną do jak największej liczby odbiorców, by mogli Ją poznać, pokochać i Jej zawierzyć całe swoje życie.
Dlatego też w przedstawieniu plastycznym objawień pojawia się tak wiele słów wypowiedzianych przez Maryję zachęcających szczególnie do modlitwy różańcowej.
W sposób szczególny dwa przeciwległe objawienia są ukazane obszerniej – w tryptykach. Pokazują one kontekst miejsca – miasta – kraju. Znajdują się one w środku pod trójkątnymi witrażami.
Jest to Paryż i Akita. Paryż z racji iż św. Maksymilian był propagatorem Cudownego Medalika i wszystkim go rozdawał, tak jak prosiła Maryja świętą Katarzynę Laboure oraz Akita związana z Japonią, krajem w którym św. Maksymilian był misjonarzem, który spędził wiele lat ewangelizując naród japoński.

Docelowo w kościele znajdzie się zwięzły opis każdego objawienia Maryjnego, czy to w formie ulotki, czy afiszu.
Może również powstać link – zakładka na stronie internetowej opisująca szerzej każde objawienie.

Celem powstania Drogi Maryjnych objawień jest nie tylko upiększenie kościoła i wykończenie wystroju wnętrza świątyni.
lecz pogłębienie duchowości Maryjnej parafian, zachęta do modlitwy różańcowej, pielgrzymowanie do miejsc objawień.

Projekt ideowy, rysunkowy i koncepcja: art. plastyk s. Katarzyna Skarbek MWJ
Projekt malarski: art. plastyk Sylwester Piędziejewski
4.XII.2019 WARSZAWA