KANCELARIA

Kancelaria parafialna

W kancelarii parafialnej załatwiamy formalności związane z przyjęciem poszczególnych sakramentów: Chrztu świętego, Małżeństwa czy Sakramentu Chorych. Sprawy związane z pogrzebem można załatwić każdego dnia.

Godziny otwarcia

Poniedziałek – 16.00 – 17.45
Wtorek-Piątek – 9.00 – 10.00 oraz 16.00 – 17.45
Sobota – 9.00 – 10.00

Sakrament chrztu świętego

1.  Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. 2. tygodnie przed planowanym chrztem (nie przyjmujemy zgłoszeń od innych osób nie będących prawnymi opiekunami dziecka)

2. Przy zapisie  dziecka w Księdze Chrztu św. wymagane są następujące dane:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego
  • dane rodziców chrzestnych – imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni z poza parafii dostarczają zaświadczenie wystawione przez swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)

3. Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych:

Chrzestnym może być osoba, która:

•   ukończyła 16 rok życia
•   przyjęła sakrament bierzmowania
•   jest wierzącym i praktykującym katolikiem

Chrzestnym nie może być osoba:
•   niewierząca
•   niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)
•   żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
•   mająca złą opinię w parafii
• młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety)

4. Chrzty w II i IV Niedzielę Miesiąca godz. 10.00 uroczyste oraz w I Dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia o 13.45 w czasie Mszy św. Chrzcielnej

Udzielamy również chrztów w każdą inna niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.15

POGRZEB KATOLICKI

Do pogrzebu kościelnego należy przedstawić:
•   Urzędowy akt zgonu z właściwego USC
•   Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych

Jeżeli zmarły(a) mieszkał(a) poza naszą parafią, należy przedstawić zgodę na pogrzeb proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej(go) z adnotacją o życiu religijnym zmarłego(ej).


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie  narzeczonych do ślubu katolickiego:
Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące z tolerancją do 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokument potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)

2. Zaświadczenie ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego

3. Wdowiec lub wdowa: kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka

4. Narzeczeni przedstawiają także:

  • zaświadczenie z USC o stanie wolnym (3 egz.) (w przypadku ślubu konkordatowego)
  • zaświadczenie z USC o zawarciu związku cywilnego (w przypadku ślubu wyłącznie kościelnego
  • Dowód osobisty

5. Niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie.

Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosic kapłana, aby go namaścił świetym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komuni Świętej.

Na bliskich osoby chorej – wierzącej – spoczywa obowiazek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana.

W nagłych wypadkach, kapłan przychodzi na każde wezwanie chorego.


INTENCJE MSZALNE

Mszę Świętą można zamówić nie tylko w kancelarii parafialnej, a także po Mszach Świętych w Kościele -w zakrystii- zarówno w tygodniu jak i w niedzielę.

Deklaracje i zgłoszenia

Deklaracja uczestnictwa w przygotowaniu do I Komunii św. – (POBIERZ)

Deklaracja uczestnictwa w przygotowaniu do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych – (POBIERZ)

Deklaracja uczestnictwa w przygotowaniu do Bierzmowania – (POBIERZ)

Poradnia rodzinna

Specjaliści - godziny dyżurów

tel. 690 039 298

Poniedziałek – godz. 17.00

tel. 505 439 514

Poniedziałek – godz. 18.00

Tel. 602 714 133
Wtorek – godz. 18.00

 Tel. 602 527 866
Środa – godz. 17.00

Czwartek – godz. 17.00

Piątek –  godz. 17.00

Specjaliści rozpoczynają dyżur wg grafiku.
Po 15 minutach, gdy nikogo nie będzie, specjaliści opuszczają poradnię.
Porad udzielamy nieodpłatnie.
Spotkania odbywają się w Domu św. Siostry Faustyny / dom parafialny /