Modlitwa o dobre przeżycie jubileuszu 950-lecia Diecezji Płockiej

Boże naszych ojców,

stajemy przed Tobą pełni wdzięczności za dar chrztu,

poprzez który włączyłeś do grona swoich dzieci.

Dziękujemy Ci, nasz Ojcze, za wszystkich,

którzy przez dziewięć i pół wieku

na mazowieckiej i dobrzyńskiej ziemi

przekazywali dziedzictwo chrześcijańskiej wiary.

„Inni się natrudzili, a my w ich trud weszliśmy” (por J 4,38).

Wspominając ogrom pracy duszpasterskiej

biskupów, kapłanów, diakonów, osób konsekrowanych i świeckich,

tworzących tę wspólnotę,

prosimy o dobre przeżycie jubileuszu powstania diecezji płockiej.

Jako pielgrzymi nadziei, chcemy prowadzić innych do źródła Twojej wiary i miłości.

Ufamy, że Twe Miłosierdzie

będzie umocnieniem dla ewangelizacji młodego pokolenia.

Błogosław małżeństwa i rodziny,

umacniaj w wędrówce osoby samotne,

pokrzepiaj nadzieją związki nieregularne.

Niech nie zabraknie nam siły i wyobraźni miłosierdzia

w posłudze chorym, seniorom, migrantom i potrzebującym.

Niech Twój Duch odnawia oblicze naszej diecezji!

Królowo Polski – módl się za nami.

Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku – módl się za nami.

Święty Stanisławie Kostko – módl się za nami.

Święty Zygmuncie – módl się za nami.

Błogosławiony arcybiskupie Antoni Julianie Nowowiejski – módl się za nami.

Błogosławiony biskupie Leonie Wetmański – módl się za nami.

Święty / Święty Maksymilianie, patronie naszej parafii – módl się za nami.