Różaniec rodziców za dzieci
RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

HISTORIA GRUPY

Różaniec rodziców za dzieci powstał z inicjatywy ks. Proboszcza Zbigniewa Sajewskiego w 2012 roku. Obecnie należy do niego ok 700 osób z naszej parafii.

JAK TO DZIAŁA?

Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwanych różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci.

Czy są jakieś spotkania w kościele?

Nie ma stałych spotkań w kościele, ale w ciągu roku odbywają się cztery spotkania formacyjne w auli Domu Parafialnego, które prowadzi ks. Andrzej. Informacja o spotkaniu jest podawana w ogłoszeniach parafialnych.

JAK TO DZIAŁA?

Co zyskujemy?

1. Dajemy codziennie najpiękniejszy prezent naszym dzieciom w postaci modlitw i jesteśmy uczestnikami wszystkich łask, które są związane z odmawianiem różańca w róży.
2. W sposób bardziej pełny i świadomy wypełniamy 4 przykazanie Dekalogu.
3. Zyskujemy pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy, gdy sam zapomnę – jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!
4. Przyczyniamy się do rozwój naszej osobistej modlitwy.
5. Bardzo często jest motywacją do tego, by rodzice podjęli wspólną modlitwę za swoje dzieci, jest to doskonała okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie, która przynosi jeszcze większe owoce rodzinie.

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:

1. Oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni.
2. Rodzice, którzy zaadoptowali dzieci.
3. Rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają.
4. Rodzice pozostający w separacji lub po rozwodzie.
5. Rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych – liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować.
6. Wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci, czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci itp. – tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach.
7. Wreszcie osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział zgłaszając się do ks. Wojciecha Ciemerycha, bądź do ks. Proboszcza, którzy udzielą wszelkich potrzebnych informacji i wprowadzą w tę piękną modlitwę.

JAK I KIEDY SIĘ MODLIĆ?

Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.

Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Najlepiej wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i wpleść tę modlitwę w rytm dnia – to w końcu tylko 3-5 minut czasu.

W pierwszym dniu kolejnego miesiąca przechodzimy do kolejnej tajemnicy, czyli po pierwszej radosnej następuje druga, potem trzecia i tak dalej. Po tajemnicach radosnych następują tajemnice Światła, następnie bolesne i chwalebne, a po chwalebnych znowu radosne. Osoba odmawiająca tajemnicę Pierwszą Radosną odmawia tez początkowe modlitwy różańca świętego, czyli Wierzę w Boga, Ojcze nasz, trzy razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Dysponujemy materiałami i rozważaniami, którymi możemy posługiwać się w trakcie modlitwy. Materiały można odebrać u ks. Proboszcza lub opiekuna ks. Wojciecha Ciemerycha.


Zapraszamy rodziców do modlitwy różańcowej za dzieci