Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 03 stycznia 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 03 stycznia 2021 r.
przez

2. Niedziela po Bożym Narodzeniu, Rok B

1. Siostry i Bracia. 28 grudnia, rozpoczynamy wizytę duszpasterską, zwaną kolędą. W tym roku z racji pandemii kolęda ma inny przebieg niż zazwyczaj. Rozmawiałem na temat kolędy z niektórymi parafianami oraz odbyłem spotykania z Parafialną Radą Duszpasterską i Radą Gospodarczą. Po tych konsultacjach, rozumiejąc obawy wiernych przed zakażeniem, podjąłem decyzję o przebiegu kolędy według następującego porządku. Kolęda będzie składała się z dwóch części. Pierwsza część to Msza św. w naszej świątyni sprawowana w intencji mieszkańców poszczególnych wiosek, ulic i bloków. Wioski, ulice i bloki będą wyznaczane na poszczególne dni tygodnia. Od poniedziałku do piątku – Msze Święte o godz. 19.00 a w soboty o godz. 10.00. W czasie Eucharystii udzielimy mieszkańcom specjalnego Bożonarodzeniowego Błogosławieństwa. Byłoby dobrze gdyby z każdego domu przybyła do świątyni przynajmniej jedna osoba, ale bardzo serdecznie zapraszamy więcej osób z poszczególnych rodzin. Po powrocie do domów odbędzie się druga część kolędy, na którą złoży się spotkanie domowników, odmówienie modlitwy oraz poświęcenie mieszkań wodą święconą zabraną ze świątyni i naznaczenie drzwi domów, mieszkań znakami K+M+B. Dla każdej rodziny został przygotowany specjalny folder kolędowy, który zawiera przebieg rodzinnego spotkania w domu wraz z modlitwę rodzinną. Folder można zabrać po Mszy świętej sprawowanej w intencji mieszkańców poszczególnych wiosek, ulic i bloków. Rodziny, które jednak mimo pandemii chciałyby mieć wizytę duszpasterską w tradycyjny sposób niech zgłoszą się do mnie. Moi Drodzy. W czasie tradycyjnej kolędy składaliście dobrowolne ofiary na prace remontowo-budowlane w naszej świątyni, wokół niej i w budynkach parafialnych. Z ofiar kolędowych przeznaczamy również część ofiar na prace związane z duszpasterstwem i akcjami charytatywnymi, które prowadzimy przy parafii. W kończącym się roku 2020, doprowadziliśmy do porządku ogród parafialny układając kostkę brukową w miejsce rozpadającego się asfaltu oraz powstały liczne nowe nasadzenia. W świątyni zaś namalowane zostały ilustracje wybranych Objawień Matki Bożej, które miały miejsce w wielu krajach na różnych kontynentach. Wszystkie te prace prowadzone były równolegle z codzienną pracą duszpasterską. W przyszłym roku planujemy nowe rozwiązanie terenu dookoła kościoła. Pierwszym etapem będzie zakup materiałów. Równolegle kontynuowana będzie działalność charytatywna i społeczna parafii. Widzimy jej ogromną potrzebę. Widzimy również potrzebę modernizacji pomieszczeń, w których odbywają się spotkania. Rodziny, które chciałyby złożyć dobrowolne ofiary na zaplanowane prace i na bieżącą działalność naszej wspólnoty parafialnej mogą to uczynić, składając ofiary do skarbon umieszczonych za ławkami lub dokonując wpłat na konto parafii.
2. Porządek kolędy:
Poniedziałek 04 stycznia. Msza św. o godz. 19.00 i spotkanie modlitewne w gronie rodzinnym.
Mieszkańcy ul. Młodzieżowej nr 21,23, 25 i 27
Wtorek (5 stycznia) Msza św. o godz. 19.00 i spotkanie modlitewne w gronie rodzinnym.
Mieszkańcy ul. Młodzieżowej nr 29,31, 31/1; 31 A; 31 B; 31 C do N- mieszkania nad pawilonami handlowymi; 31O; 31P; 31R i 31S
Piątek (8 stycznia) Msza św. o godz. 19.00 i spotkanie modlitewne w gronie rodzinnym.
Mieszkańcy ul. Zachodniej; Letniej 10A; 10B; ul. Szkolnej 4; 6; 32; 34; 36
Sobota (09 stycznia) Msza św. o godz. 10.00 i spotkanie modlitewne w gronie rodzinnym.
Mieszkańcy Kozimin Nowych, Kozimin Starych, Kozimin Stachowo, Kownat i Wycinek
Poniedziałek (11 stycznia) – Msza św. o godz. 19.00 i spotkanie modlitewne w gronie rodzinnym.
Mieszkańcy ul. Kopernika – domy jednorodzinne: Kopernika nr 9A; 9B i 9C
3. Msze św. będą transmitowane na portalach internetowych
4. Kolęda od poniedziałku do piątku o godz. 19.00 a w soboty o godz. 10.00. Jeśli ktoś pracuje w wyznaczonym dniu, to zapraszamy na Mszę św. w innym dogodnym dniu tygodnia.
5. Te osoby, które zapisały się do Różańca Rodziców w intencji dzieci, prosimy, aby kontynuowały Modlitwę Różańcową odmawiając kolejne dziesiątki wg otrzymanego grafiku. Zaś te osoby, które jeszcze się nie zapisały mogą to uczynić w czasie kolędy. Serdecznie zachęcamy Parafian, aby otoczyć dzieci płaszczem modlitwy. Zachęcamy również do Kół Różańcowych, które istnieją w naszej parafii na wioskach i w mieście od wielu już lat. W miejsce brakujących osób prosimy, aby wpisały się nowe. Nie rezygnujmy tak szybko z tej pięknej modlitwy przynoszącej tyle dobra poszczególnym osobom, rodzinom i parafii.
6. Przy Żłóbku znajduje się poświęcona kreda i kadzidło, które możemy zabrać do domów składając dobrowolną ofiarę. Tam też znajduje się woda święcona.
7. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja prywatna do godz. 17.00. Potem adoracja wspólna i Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
8. W środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, w polskiej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Porządek Mszy św. tak jak w każdą niedzielę. Uroczystość Objawienia Pańskiego jest świętem nakazanym, W tym dniu wyznajemy prawdę, że Chrystus w osobach Mędrców objawił się narodom pogańskim. Dlatego szczególnie modlimy się w intencjach misyjnych, a na potrzeby misyjne przeznaczamy zebrane na tacę ofiary.
9. Z powodu pandemii nie odbędzie się tradycyjny Orszak Trzech Król ulicami naszego miasta. Natomiast odbędzie się Procesja Orszakowa wokół naszej świątyni po zakończeniu Mszy św. o godz. 12.30. Na zakończenie Procesji przy Żywej Szopce zawierzymy nasze życie Nowonarodzonemu. Przed Mszą św. rozdawane będą korony oraz śpiewniki. Zapraszamy na tę Mszę św. szczególnie dzieci. Prosimy, aby dzieci przybyły w strojach Królów ze Wschodu. Na zakończenie Procesji Orszakowej na dzieci w strojach czeka słodka niespodzianka.
10. W czwartek na Mszy św. wieczornej z racji pierwszego czwartku miesiąca, będziemy się modlić o powołania kapłańskie i zakonne. Prosimy o obecność wszystkich ministrantów.
11. W czwartek o godz. 19.00 Msza św. z modlitwą wstawienniczą.
12. W Szczęść Boże umieściliśmy podsumowanie roku duszpasterskiego i materialnego za 2020 r. Zachęcamy do lektury podsumowania oraz do włączenia się w działania prowadzone przez naszą parafię w poszczególnych grupach czy stowarzyszeniach oraz wszelkich inicjatywach.
13. Dziękujemy za wpłacenie 1 % na działalność Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Maksymilian przy rozliczaniu z Urzędem Skarbowym za 2019. Osobom, których adresy znaliśmy przesłaliśmy specjalne podziękowanie. Dziękujemy również bezimiennym darczyńcom. Równocześnie zwracamy się z prośbą o podobną pomoc przy rozliczeniu za 2020 r. Numer KRS-u znajduje się w Szczęść Boże.
14. Zachęcamy do nabycia nowego numeru Gościa Niedzielnego, Rycerza Niepokalanej, Małego Gościa i naszego Szczęść Boże.
15. Dziękujemy za złożone kolędowe ofiary.
PROBOSZCZ

Udostępnij to