Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 23 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 23 czerwca 2019 r.
przez

12. Niedziela Zwykła, Rok C
1. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Procesje Eucharystyczne po Mszach św. o godz. 18.00.
2. Zakończenie Oktawy w czwartek o godz. 18.00. Poświęcimy wtedy wianki z nowych pędów ziół i kwiatów oraz udzielimy specjalnego Błogosławieństwa małym dzieciom.
3. We wtorek 25 czerwca o godz. 19.00 w auli domu parafialnego odbędzie się ostatnie spotkanie w roku akademickim 2018/19, w ramach Płońskiej Akademii. A, B, C…Chrześcijaństwa. Temat spotkania: “Nasza ALMA MATER – UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w Warszawie”. Wykład poprowadzi mgr Henryk Cz. Podolski, b. dyrektor Wydawnictwa UKSW. Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie. Studentów prosimy o przyniesienie indeksów w celu wpisania zaliczenia roku.
4. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. dla członków i sympatyków Apostolatu Maryjnego, a po Mszy św. w domu parafialnym spotkanie formacyjne.
5. W piątek mija 17 lat od śmierci śp. ks. Andrzeja Prusakowskiego, który pracował w naszej parafii jako wikariusz w latach 1987-92. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.
6. W sobotę przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 7.00; 10.00 i 18.00.
7. Za tydzień, w niedzielę 30 czerwca w godz. 14.00 – 18.00 organizujemy Masowy Rajd Rowerowy do Arcelina ze Świętym Janem Pawłem II. Zapisy na rajd w kancelarii parafialnej.
8. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach czerwcowym w kościele (w dni powszednie po wieczornej Mszy św. i w niedziele o 17.10).
9. Są jeszcze wolne miejsca dla chętnych na wyjazd do Częstochowy na pielgrzymkę nauczycieli i wychowawców, która się odbędzie 1 i 2 lipca. Wyjazd o godz.8.30 sprzed kościoła, powrót – wieczorem 2 lipca. Zapisy w kancelarii parafialnej.
10. W lipcu odbędą się ostatnie w tym roku spotkania dla narzeczonych. Osoby, które nie odbyły jeszcze takich spotkań, a zamierzają zawrzeć związki małżeńskie do stycznia 2019 roku proszone są o przybycie na spotkania. Pierwsze spotkanie 07 lipca o godz. 15.30 w domu parafialnym.
11. Możemy się jeszcze zapisać na kolonie organizowane przez naszą parafię. Pełny koszt koloni wynosi 1200,00 zł. Dla dzieci zaangażowanych w życie parafii 600 zł. W zakrystii i kancelarii parafialnej możemy odebrać karty kolonijne.
12. Od dzisiaj aż do 01 września włącznie obowiązywać będzie wakacyjny porządek Mszy świętych niedzielnych. Do południa porządek tak jak w każdą niedzielę, zaś po południu Msze św. będą odprawiane o godz. 17.30 i 20.00, aby dać możliwość uczestniczenia we Mszy św. tym wszystkim, którzy będą w ciągu dnia wypoczywać. W tym czasie nie będzie Mszy św. w szpitalu, a w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (hospicjum) Msze św. tylko w środy. W czasie Mszy św. o godz. 12.30 włączone będą głośniki zewnętrzne by dać możliwość udziału we Mszy św. rodzicom z małymi dziećmi.
13. Osoby, które zapisały się na Pielgrzymkę do Szczecina, Berlina i innych miejscowości winne jak najszybciej dokonać wpłaty II raty należności. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
14. Nasza parafia wybudowała studnię głębinową w Kamerunie, która nosi nazwę MAKSYMILIAN. W chwili obecnej zbieramy środki na wybudowanie kolejnej studni o nazwie MARIANNA. Środki na wybudowanie studni pochodzić będą ze zbiórki makulatury oraz ubrań, które prowadzimy w naszej parafii oraz z ofiar darczyńców, które można składać w kancelarii parafialnej. W Szczęść Boże i na stolikach za ławkami znajdują się ulotki z numerem konta Fundacji Follereau, za pośrednictwem której będą przekazane pieniądze. Prosimy w tytule wpłaty zaznaczyć “Studnia Marianna”.
15. Ponawiamy prośbę księdza proboszcza do podjęcia adoracji Najświętszego Sakramentu przez godzinę w dobrowolnie wybranym dniu tygodnia. Zgłoszenia do ks. proboszcza. Wykaz osób, które już podjęły się adoracji wraz z grafikiem dni adoracji znajduje się w Szczęść Boże. Ze względu na odmawiany różaniec po porannej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczyna się od godz. 8.00. Następuje więc półgodzinne przesunięcie adoracji. Prosimy o zapoznanie się ze zmianą. Gdyby komuś ta zmiana nie odpowiadała to proszę o kontakt z ks. proboszczem.
16. W ramach funkcjonowania Parafialnej Poradni Rodzinnej w każdą środę i czwartek o godz. 18.00 udzielane będą nieodpłatnie porady rodzinne z elementami zarządzania zmianą w życiu prywatnym i zawodowym. Więcej informacji o nowym projekcie w Szczęść Boże. Zachęcamy do korzystania z poradni. Wykaz dni i godzin, w których porad udzielają poszczególni specjaliści znajduje się w Szczęść Boże.
17. Organizowany jest z naszej parafii dwudniowy Rodzinny Spływ Kajakowy Wkrą z Bolęcina do Śniadowa z noclegiem w Jońcu. Początek spływu 24 czerwca o godz. 15.00 a zakończenie 25 czerwca o godz. 17.00. Istnieje możliwość skorzystania z jednego dnia spływu. Koszt spływu wraz z wyżywieniem i noclegiem wynosi 100 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej. Dla dzieci i młodzieży wyjazd tylko z Rodzicami.
18. Na stolikach za ławkami znajduje się najnowszy numer czasopisma Miłujcie się oraz nieodpłatny numer czasopisma Dobre Nowiny, w którym znajdziemy wiele ciekawych artykułów, m.in. świadectwa nawróceń oraz artykuł „Niezwykła życie Małej Arabki”. Zachęcamy do ich zabrania, a po przeczytaniu przekazania ich sąsiadom lub znajomym.
19. Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego, Rycerza Niepokalanej, Małego Gościa i naszego Szczęść Boże.
20. Dziękujemy za modlitwę, ofiary składane na nasze prace i wszelką pomoc świadczoną parafii.
21. Polećmy Wszechmogącemu Bogu, przez pośrednictwo Matki Najświętszej i św. Piotra, osobę i posługę Biskupa Płockiego Piotra Libery, który w sobotę obchodzić będzie dzień swojego patrona. Pomódlmy się również za dzieci i młodzież, aby wakacje były czasem odpoczynku, zbliżenia do Boga oraz by ten czas spędzili bezpiecznie. Pod Twoją obronę… .
22. Księża Biskupi obecni na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 13-14 czerwca br., podjęli decyzję o odśpiewaniu w niedzielę 23 czerwca br., we wszystkich kościołach, kaplicach oraz ośrodkach duszpasterskich, po każdej Mszy Świętej, suplikacji: „Święty Boże, Święty Mocny…”. Pieśń błagalna będzie stanowiła formę ekspiacji za świętokradztwa popełnione ostatnio w naszym kraju, za akty profanacji miejsc i przedmiotów świętych oraz za przejawy agresji wobec osób duchownych.
PROBOSZCZ

Udostępnij to