Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 26 grudnia 2023 r.

Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 26 grudnia 2023 r.
przez

Święto św. Szczepana, Rok B

1. W czwartek rozpoczynamy wizytę duszpasterską, zwaną kolędą. Kolęda to spotkanie duszpasterza z wiernymi. Na to szczególne spotkanie składa się modlitwa oraz rozmowa dotycząca życia rodziny, katechizacji, przygotowania do sakramentów św. oraz zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej. Rozmawiać będziemy również o duszpasterstwie rodzin, dzieci i młodzieży, o ministrantach, scholi parafialnej i zespole muzycznym , o posłudze chorym i starszym przez zanoszenie im Komunii św. w każdą niedzielę i I soboty miesiąca, o Różańcu Rodziców w intencji dzieci oraz o różnych inicjatywach duszpasterskich w naszej parafii. Poruszymy także ważną sprawę, jaką jest Renowacja Misji św., która potrwa od 10 do 14 marca. To powrót do tych treści przeżywanych rok temu. W czasie kolędy zamiast obrazków kolędowych każda rodzina otrzyma specjalny folder Mały Poradnik Katolika – Zrozumieć Mszę św. Pragniemy aby każdy z naszej wspólnoty zrozumiał i przeżywał jak najpiękniej Mszę św., ten bezcenny dar, który zostawił na Chrystus.
W czasie kolędy rozmawiać będziemy także o sprawach materialnych. Przed nami wymiana w alejce procesyjnej wokół kościoła zniszczonej kostki brukowej na kostkę i płyty granitowe. W kończącym się roku kalendarzowym gromadziliśmy materiał, który składujemy u jednego z członków Parafialnej Rady Gospodarczej. W zbliżającym się roku pragniemy zgromadzić brakujący jeszcze granit i dokonać wymiany w alejce kostki brukowej na granitową. Przed nami również wymiana płyt klinkierowych na granitowe na schodach wejściowym Domu Pomocy św. Siostry Faustyny od strony ZOL-u i od ul. Jaworskiego. Wymienimy również obróbki blacharskie na dachu Domu Pomocy św. Siostry Faustyny.
Ci, którzy będą chcieli wesprzeć parafię w zaplanowanym dziele mogą to uczynić w czasie kolędy.
Prosimy, aby w czasie kolędy na stolikach znajdował się krzyż, Pismo św., woda święcona i kropidło. Prosimy również, aby dzieci i młodzież przygotowały zeszyty, indeksy, książeczki I piątków miesiąca, zeszyty z pamiątkami niedzielnej Mszy św. oraz pamiątki przygotowania do przyjęcia Pierwszej Komunii św.

2. Porządek kolędy:
Czwartek (28 grudnia) od 8.30 – Cieciórki i Płońsk ul. Graniczna (2 księży): jeden od ul. Granicznej od państwa Olszewskich, drugi od Kozimin, od Państwa Żebrowskich; Michowo (1 ksiądz); Szpondowo i Kolonia Szpondowo (1 ksiądz); Wycinki i Kownaty (1 ksiądz);
Piątek (29 grudnia) od godz. 8.30: Koziminy Stachowo (1 ksiądz); Koziminy Nowe i Stare (1 ksiądz); od godz. 16.00 – ul. Młodzieżowa: nr 1 i nr 2 (1 ksiądz); ul. Młodzieżowa: nr 3 (1 ksiądz); nr 4, nr 6 i nr 7(1 ksiądz);
Sobota (30 grudnia) od godz. 8.30 domy jednorodzinne
– 1 ksiądz- ul. Szkolna: – początek od domów jednorodzinnych przy ul. Kopernika do ul. Grunwaldzkiej
– 1 ksiądz: ul. Zacisze i Nadrzeczna, a po zakończeniu kolędy ul. Szkolna od początku ul. Grunwaldzkiej
– 1 ksiądz – ul. Jesionowa
– 1 ksiądz – ul. Grunwaldzka – początek od nr 58 (mieszkania nad sklepem)
– 1 ksiądz – ul. Młodzieżowa – od torów – od Pana Romana Szumańskiego a po zakończeniu kolędy ok. godz. 11.30 Kolonia Michowo i Kolonia Szpondowo- obydwie strony ulicy pomiędzy szosą na Ciechanów a Michowem
Wtorek ( 02 stycznia) od godz. 16.00 – ul. Młodzieżowa: nr 5 (2 księży); nr 8 (1 ksiądz); nr 8A i nr 12A (1 ksiądz); nr 9 i nr 11 (1 ksiądz)
3. Będziemy wdzięczni jeśli na godz. 8.30 przyjadą po księży przedstawiciele wiosek. Już dziś dziękujemy z przyjmowanie księży w domach podczas kolędy, za składane przy tej okazji ofiary na kolędę i na zaplanowane prace w zbliżającym się roku, za życzliwe zainteresowanie sprawami życia parafialnego oraz za modlitwę i cierpienie ofiarowane w intencjach parafialnych.
4. W czasie trwania kolędy pan Organista urzęduje w kancelarii w stałych godzinach. Natomiast sprawy wymagające obecności księdza prosimy ustalać telefonicznie.
5. Osoby, które zapisały się do Różańca Rodziców w intencji dzieci, prosimy, aby kontynuowały Modlitwę Różańcową odmawiając kolejne dziesiątki wg otrzymanego grafiku. Zaś te osoby, które jeszcze się nie zapisały mogą to uczynić w czasie kolędy. Serdecznie zachęcamy Parafian, aby otoczyć dzieci płaszczem modlitwy. Zachęcamy również do zapisywania się w czasie kolędy do Kół Żywego Różańca.
6. Przy bocznym wejściu znajduje się poświęcona kreda kadzidło i węgielki, które możemy zabrać do domów składając dobrowolną ofiarę. Tam też znajduje się woda święcona. W tym roku ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na Misje w Peru, gdzie od 30 lat pracuje misjonarz z naszej diecezji ks. Marek Bruliński.
7. W Uroczystość Trzech Króli odbędzie się w naszej parafii po raz dziesiąty Orszak Trzech Króli. Orszak rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.00 w naszej parafii, a potem ze śpiewem kolęd i Słowem Bożym przejdziemy ul. Jaworskiego, Grunwaldzką i Młodzieżową do naszej świątyni.
8. Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego, Małego Gościa i naszego Szczęść Boże.
9. Dziękujemy za ofiary składane na zaplanowane prace, modlitwę i wszelką pomoc świadczoną parafii. PROBOSZCZ

Udostępnij to