Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 29 marca 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 29 marca 2020 r.
przez

5. Niedziela Wielkiego Postu, Rok A
1. Dzisiaj i w dni powszednie Msze św. wg trakcyjnego porządku. Zarządzeniem Ministra Zdrowia we Mszy św. może uczestniczyć nie więcej jak 5 osób + kapłani. Proponujemy, aby we Mszy św. uczestniczył tylko 1 przedstawiciel rodziny, która zamówiła Mszę św. Pozostali członkowie rodziny proszeni są aby uczestniczyli we Mszy św. przez portale społecznościowe. Codziennie o godz. 12.00 mamy możliwość przyjęcia Komunii św. Spowiedź w południe od 11.30. Pamiętajmy aby w kościele nie było więcej jak 5 osób.
2. Korzystajmy również z dyspensy, której udzielił nam Biskup Płocki od uczestnictwa w Mszach św. niedzielnych i świątecznych do 12 kwietnia włącznie. Mamy możliwość różnorodnego uczestniczenia we Mszy św. przez środki masowego przekazu. Możemy również przyjąć Komunię duchową. Kościół w ciągu dnia cały czas jest otwarty, gdzie możemy zanosić ufną modlitwę o ustanie pandemii.
3. Aby umożliwić wiernym wypełnienie obowiązku spowiedzi wielkanocnej od poniedziałku do soboty księża będą pełnić dyżur w konfesjonale od godz. 17.00 do 18.00. Co parę minut ksiądz udzieli Komunii św. Spowiadamy również codziennie od 11.30, a po modlitwie Anioł Pański udzielimy Komunii św. Czynny jest również konfesjonał młodych w soboty od 19.00 do 20.00. Możemy także telefonicznie umówić się na spowiedź. Spowiedź może odbyć się również poza budynkiem kościoła,, np. w sali parafialnej oraz tzw. spowiedź spacerowa, tak jak to odbywa się na pielgrzymce. Możemy również odłożyć spowiedź wielkanocną na czas po ustaniu stanu epidemii. W Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej tj. do 7 czerwca 2020 roku.
4. Zwracamy się z prośbą do organizacji i stowarzyszeń katolickich dorosłych, aby mieli szeroko otwarte oczy miłosierdzia i w miarę możliwości, pomagali w zakupach, codziennych potrzebach, zwłaszcza osobom chorym, cierpiącym, starszym oraz rodzinom wielodzietnym w ich domach. W razie jakiekolwiek potrzeby prosimy o telefon do parafii. Parafia poprzez wolontariuszy na pewno udzieli pomocy.
5. W czasie pandemii Parafialne Koło Caritas udziela pomocy w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 – 12.00.
6. Z racji epidemii nie odbędzie się w najbliższy wtorek wykład w ramach Płońskiej Akademii A, B, C Chrześcijaństwa.
7. W dalszym ciągu można telefonicznie zgłaszać jubileusze małżeńskie 25 i 50 lecia zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Uroczystość jubileuszowa odbędzie się po ustaniu pandemii.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota i pierwsza niedziela miesiąca. Msze św. dodatkowe i nabożeństwa – w czwartek na Mszy św. wieczornej modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, w piątek o godz. 10.00 Msza św. o NSPJ, a w sobotę o godz. 8.30 Msza św. o NSNMP dla osób należących do różnych grup, stowarzyszeń i organizacji istniejących w naszej parafii.
9. Z racji epidemii w najbliższą sobotę nie będzie tradycyjnego wyjścia kapłanów z posługą chorym. Kapłani udadzą się tylko do tych chorych, którzy są w stanie ciężkim i na wyraźną prośbę chorych czy ich rodzin. Do wszystkich chorych udamy się po ustaniu pandemii.
10. Do szpitala udajemy się tylko w stanach ciężkich i na wyraźną prośbę rodziny lub personelu szpitala.
11. Za tydzień Niedziela Palmowa. Palmy pobłogosławimy na wszystkich Mszach św. Z racji pandemii nie odbędzie się procesja z palmami.
12. Z naszej świątyni na portalach społecznościowych transmitowane są wszystkie Msze św. i nabożeństwa sprawowane w naszej swiątyni. Transmitowana jest również modlitwa kapłanów odmawiających różaniec w intencji chorych i opiekujących się nimi oraz służb medycznych – każdego dnia o godz. 20.30.
13. Drogi Krzyżowe w piątki o 16.30; 17.15 i 20.00 a nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele o godz. 16.45.
14. Zwracamy się z prośbą do rodziców aby na miarę swoich możliwości i przekazywanych pomocy przez internet przygotowywali swoje dzieci do przyjęcia Sakramentów św.
15. Na stolikach za ławkami znajduje się najnowszy numer czasopisma Chrystus i Ty poświęcony Okresowi Wielkiego Postu. Znajdziemy tam również artykuł jak dobrze przygotować się do spowiedzi oraz inne artykuły.
16. Zachęcamy do nabywania i lektury „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa” i naszego “Szczęść Boże”. W Szczęść Boże, na fb i stronie internetowej umieściliśmy kolejne Zarządzenie Biskupa Płockiego o naszym zachowaniu w czasie pandemii. Są tam informacje o przeżywaniu Wielkiego Tygodnia, o odpustach, Komunii duchowej, sprawowaniu sakramentu pojednania, o sprawowaniu innych sakramentów w czasie pandemii i Żalu doskonałym. Zapoznajmy się z nimi. W Szczęść Boże znajduje się również wkładka z rachunkami sumienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, abyśmy dobrze przygotowali się do spowiedzi św.
17. Zarządzenie Biskupa Płockiego umieszczone zostało również na zewnątrz świątyni.
18. Po Mszach św. mamy możliwość nabywania czekoladowych Baranków Wielkanocnych, dzieło CARITAS oraz świec zwanych paschalikami na Uroczystość Wigilii Paschalnej. Baranki i świece znajdują się na stoliku za ławkami. Możemy je również zabrać dla osób starszych
19. Do skarbon możemy składać ofiary dla potrzebujących w czasie pandemii. W tym roku zamiast na kwiaty składamy ofiary dla potrzebujących pomocy.
20. Trwają prace związane z plastycznym wypełnieniem balustrad naszego chóru oraz renowacją naszego ogrodu. Dziękujemy za ofiary składane na nasze prace oraz wszelką pomoc świadczoną parafii.

PROBOSZCZ

Udostępnij to