Misje Święte

Program Misji Świętych

19.03 – 26.03. 2023

Niedziela 19.03. 2023 – „Bóg jest Miłością i okazuje nam Miłosierdzie.”

7.00 Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich
9.00 Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich
10.30 Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich
12.00 Msza Św. z nauką misyjną dla dzieci
16.45 Gorzkie Żale z nauką pasyjną
17.30 Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich
19.00 Msza Św. z nauką misyjną dla młodzieży i dorosłych
20.00 Apel Maryjny

Poniedziałek 20.03.2023 – „Grzech człowieka i nawrócenie”

7.00 Msza Św. z nauką dla dorosłych
8.30 Nabożeństwo pokutne z nauką dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1
10.00 Nabożeństwo pokutne z nauką dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkol – Wych
11.30 Nabożeństwo pokutne z nauką dla młodzieży ( klasy 4-8 )
13.00 Nabożeństwo pokutne z nauką dla dzieci ( klasy 0-3 )
17.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich.
Po Mszy Św. Nauka stanowa dla rodziców i małżonków
19.00. Msza Św. z nauka misyjną dla dorosłych i młodzieży starszej
20.00 Apel Maryjny

Wtorek 21.03.2023 „Pojednanie z Bogiem i ludźmi”

7.00 Msza Św. za nauką misyjną dla dorosłych
8.30 Msza św. z nauką dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1
10.00 Msza św. z nauką dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkol – Wych
11.30 Msza Św. z nauką dla młodzieży ( klasy 4-8 )
12.30 Msza Św. z nauką dla dzieci ( klasy0-3 )
17.00 Msza Św. z nauką dla dorosłych
19.00 Msza Św. z nauką dla młodzieży starszej i dorosłych
20.00 Apel Maryjny

Środa 22.03.2023 – „Prawdy Ostateczne”

7.00 Msza Św. z nauka misyjną dla dorosłych.
8.30 Msza Św. z nauką dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1
10.00 Msza Św. z nauką dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkol -Wych
11.30 Msza Św. z nauką dla dzieci ( klasy 0-3 )
13.00 Msza Św. z nauką dla młodzieży (klasy 4-8 )
17.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
Po Mszy Św. – Misyjna Droga Krzyżowa ulicami Parafii
20.30. Msza Św. z nauką dla wszystkich

Czwartek 23.03. 2023 – „Chrystus moim Panem i Zbawicielem”

7.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich. Uroczyste odnowienie Chrztu Św.
10.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich. Uroczyste odnowienie Chrztu Św.
17.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich. Uroczyste odnowienie Chrztu Św.
19.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich. Uroczyste odnowienie Chrztu Św.
20.00 Apel Maryjny

Piątek 24.03.2023 – „Dzień Rodziny”

7.00 Msza Św. nauką misyjną dla wszystkich.
9.00 Msza Św. z nauką dla chorych i udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych
16.30 Droga Krzyżowa w Kościele
17.15 Msza Św. z nauką dla małżonków i odnowienie Ślubów Małżeńskich
19.00 Msza Św. z nauką dla małżonków i odnowienie Ślubów Małżeńskich
20.00 Apel Maryjny

Sobota 25.03.2023– „Maryja Matka Nasza”

7.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich. Oddanie Parafii w opiekę Matki Bożej
10.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich. Oddanie Parafii w opiekę Matki Bożej
11.00 Nabożeństwo dla małych dzieci od 0-6lat z błogosławieństwem indywidualnym
17.00 Msza św. z nauką dla wszystkich. Oddanie Parafii w opiekę Matki Bożej
19.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich. Oddanie Parafii w opiekę Matki Bożej
20.00 Apel Maryjny

Niedziela 26.03.2023 Uroczystość Zakończenia Misji Św. i Postawienie Krzyża Misyjnego

7.00 Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich
9.00 Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich
10.30 Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich
12.00 Msza Dziękczynna za dar Misji Św. Postawienie Krzyża Misyjnego
16.45 Gorzkie żale z nauką pasyjną
17.30 Msza Św. z nauka misyjną
19.00 Msza Św. z nauką misyjną

Spowiedź misyjna: wtorek i środa
Misje Św. Prowadzą ojcowie Redemptoryści O. Grzegorz Lachowicz i O. Jan Kwiecień

Nabożeństwa wielkopostne


Droga krzyżowa

Dla dzieci - 16.30
Dla dorosłych - 17.15
Dla młodzieży i pracujących -20.00

Gorzkie Żale

Niedziela - 16.45 z kazaniem pasyjnym