LEGION MARYI

O Legionie

Legion Maryi jest obecny w świecie od 1921 roku, w Polsce od lat 80-tych XX wieku. W swoim działaniu Legion Maryi podporządkowany jest i zachowuje wierność Kościołowi i Jego Pasterzom. Służy na zasadach wolontariatu.

Wasze właściwe powołanie, jako ludzi świeckich, powołanie do bycia zaczynem pośród Ludu Bożego, które jest zarazem chrześcijańską inspiracją do działania we współczesnym świecie oraz powołanie do przybliżania kapłana ludziom, należy do zasadniczych zadań Kościoła.
Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia i rozniecania tej wiary poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Dzięki wypełnianiu tego powołania Legion zawsze będzie gotowy czynić wszystko, co możliwe, aby poprzez miłość do Matki, Syn – Droga, Prawda i Życie każdego człowieka był bardziej znany i kochany.
W tym duchu wiary i miłości udzielam wam z serca (mego) Apostolskiego błogosławieństwa.

Jan Paweł II do Legionistów
z Włoch, dnia 30 października 1982 r.

HISTORIA GRUPY

Legion Maryi został założony w naszej parafii jesienią 1997 roku z inicjatywy Pani Alfredy Adamiak, która była jego pierwszym Prezydentem. Jej dzieło wspierał ówczesny proboszcza ks. Romualda Jaworski. Do Legionu Maryi w naszej Parafii należy kilkanaście osób. Obecnie funkcję Prezydenta Legionu pełni Pani Urszula Jankowska.

DZIAŁALNOŚĆ W PARAFII

Spotkania

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek i rozpoczynają sie uczestnictwem we Mszy świętej o godz.18.00. Następnie odbywa się spotkanie formacyjne połączone z modlitwami Legionu w bibliotece parafialnej.

Nasze zaangażowanie

Na co dzień poszczególni członkowie Legionu są zobowiązani do działalności ewangelizacyjnej i charytatywnej, z której na każdym spotkaniu zdają raport. Legioniści prowadzą również na zmianę z Kołami Żywego Różańca Nabożeństwo ku czci Św. Maksymiliana Patrona naszej parafii, które odbywa się w każdy poniedziałek o godz. 17.00. Przewodniczą również Koronce do miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 w wyznaczony dzień.

DUCHOWOŚĆ LEGIONU MARYI

Legion Maryi opiera się przede wszystkim na głębokiej wierze w Boga i na wierze w miłość, jaką Bóg obdarza swoje dzieci. Bóg pragnie, by nasza praca przynosiła Mu wielką chwałę, dlatego będzie ją oczyszczał czyniąc owocną i trwałą. Podstawą duchowości Legionu Maryi jest potrójna więź legionisty: z Kościołem rozumianym, jako mistyczne Ciało Chrystusa; z Maryją, która przeżywana jest w duchu prawdziwego nabożeństwa do NMP św. Ludwika Marii de Montfort oraz z Duchem Świętym. Legion Maryi jest chrystocentryczny, gdyż zarówno pobożność, jak i apostolstwo koncentrują się na Chrystusie.

Charyzmat Legionu Maryi:

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez:

  • Uczestnictwo w misji ewangelizacji za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób oddalonych od Kościoła,
  • Odwiedzanie chorych, osób przebywających w zakładach opiekuńczych, rodzin w potrzebie,
  • Nauczanie katechizmu w parafiach,
  • Udzielanie nauk religijnych ludziom młodym,
  • Naukę czytania i pisania dla imigrantów,
  • Pomoc narkomanom i prostytutkom,
  • Celebrację Liturgii Słowa i organizowanie spotkań modlitewnych tam gdzie nie docierają księża.

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę członkowie zachęceni do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika de Montforta, uczestniczą w corocznych rekolekcjach zamkniętych oraz zobowiązują się do codziennego odmawiania Kateny Legionu -modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, która jest węzłem zjednoczenia z Nią. Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie ewangelizacji misyjnej, nade wszystko wśród mieszkańców swojej parafii. Legioniści, zawsze we dwoje, idą zarówno do niewierzących jak i do ochrzczonych, którzy utracili zmysł wiary i obecności w Kościele (nowa ewangelizacja).

Źródło: www.legionmaryi.pl

Szczegółowe informacje na temat Legionu Maryi dostępne są na oficjalnej stronie. Legion Maryi

SYMBOLIKA LEGIONU

Vexillum
Vexillum
Ikona Legionu Maryi
Ikona Legionu Maryi

Vexillum Legionu Maryi jest wzorowane na signum – znaku legionu rzymskiego. Na miejscu orła, który wieńczył signum, widzimy Gołębicę – symbol Ducha Świętego. Poniżej, na poprzecznej tabliczce, umieszczony jest napis: Legio Mariae (Legion Maryi). Między tabliczką a drzewcem znajduje się owal z wizerunkiem Maryi Niepokalanie Poczętej (wzięty z awersu Cudownego Medalika). Wizerunek Maryi połączony jest z tabliczką ornamentem z róży i lilii. Drzewce umieszczone jest na globie ziemskim, który spoczywa na czworokątnej płaskiej podstawie. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci.
Podstawa i kula odwzorowująca glob ziemski wykonane są z onyksu, pozostałe części z metalu. To Vexillum jest stałym i obowiązkowym elementem ołtarzyka legionowego. Ma stać na stole po prawej stronie figurki Niepokalanej.
Ikona Legionu to obraz namalowany przez młodego artystę z Dublina, jako dar dla Legionu Maryi. Wyraża ona jego duchowość a ponadto odzwierciedla modlitwy legionowe.