Podsumowanie kolędy

Podsumowanie kolędy
przez

Siostry i Bracia !
W środę zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Wdzięczni jesteśmy Bogu za czas, który dał nam wszystkim: za czas modlitwy i wspólnego spotkania. Dziękujemy wszystkim, którzy otwierali swoje domy i mieszkania witając i zapraszając duchownych. Dziękujemy za okazaną w czasie kolędy życzliwość oraz skierowane pod adresem duchownych słowa wdzięczności za pracę duszpasterską i materialną w naszej parafii. Ze smutkiem należy również stwierdzić, że spotkaliśmy domy i mieszkania zamknięte przed duchownymi. W czasie kolędy zasadniczą część spotkania stanowiła modlitwa i rozmowa dotycząca katechizacji, życia duszpasterskiego oraz prac materialnych. Każda rodzina otrzymała publikację Mały poradnik katolika. Zrozumieć Mszę św. Niech ta publikacja pomoże nam głębiej uczestniczyć i przeżywać Mszę św. W czasie kolędy zapisywaliśmy dzieci i młodzież do scholi parafialnej i zespołu oraz grupy ministrantów i dorosłych ministrantów. Pamiętaliśmy również o chorych i starszych proponując ich coniedzielną Komunię św. zanoszoną przez Szafarzy, a także spowiedź i Komunię św. w I soboty miesiąca. Wiele osób w tym czasie kolędy zapisało się i będą mogli praktykować pobożność Eucharystyczną i Maryjną. W chwili obecnej w I soboty chodzimy do 62 osób, a w każdą niedzielę w domach Komunię św. przyjmuje 30 osób. W kilku przypadkach w czasie kolędy osoby starsze spowiadaliśmy. Zachęcaliśmy również wiernych do adoracji Najświętszego Sakramentu, która odbywa się od porannej do wieczorowej Mszy św.
Moi drodzy! Rozmawialiśmy również w czasie kolędy o sprawach materialnych. O wymianie kostki brukowej w alejce procesyjnej na kostkę i płyty granitowe oraz o wymianie płyt klinkierowych na granitowe na schodach wejściowym Domu Pomocy św. Siostry Faustyny od strony ZOL-u i od ul. Jaworskiego. Wymienione zostaną również obróbki blacharskie na dachu Domu Pomocy św. Siostry Faustyny.
Rozmawiając o sprawach materialnych, wielu parafian jest zadowolonych z podejmowanych działań, z utrzymania w czystości kościoła i terenu wokół kościoła, a szczególnie parku. Równolegle kontynuowana będzie działalność charytatywna i społeczna parafii. Widzimy jej ogromną potrzebę. Widzimy również potrzebę modernizacji pomieszczeń, w których odbywają się spotkania.
W czasie kolędy mówiliśmy także o problemach dotyczących dnia codziennego.
Siostry i Bracia!
Duża liczba rodzin naszej parafii żyje w związkach niesakramentalnych. Zwracamy się do nich z prośbą, aby nie traciły kontaktu z Panem Bogiem. Aby przybywali na Niedzielną Mszę św., modliły się i czyniły dobro. Zwracamy się również z prośbą, aby w tych przypadkach, gdy nie ma przeszkód małżeńskich zawarły Sakramentalny Związek Małżeński, by mogły się jednoczyć z Bogiem przez spowiedź i Komunię św.
Serdecznie witamy nowych parafian, którzy zamieszkali na terenie naszej Parafii. Zachęcamy aby włączyli się w życie wspólnoty parafialnej oraz życzymy im Bożego Błogosławieństwa. Zachęcamy wszystkich parafian do angażowania się w grupach duszpastersko – formacyjnych. O angażowanie zwracamy się do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz małżonków. Wystarczy tylko zwrócić się do któregoś z kapłanów albo liderów poszczególnych grup. Grupy umieszczone zostały w Szczęść Boże i na stronie internetowej parafii oraz w podsumowaniu roku duszpasterskiego i materialnego naszej parafii. Istnieje również możliwość zorganizowania grup czy stowarzyszeń, których nie ma przy naszej parafii, a które odpowiadałyby naszym zainteresowaniom. Muszą jednak mieścić się w ramach działalności Kościoła oraz być zgodne z Jego nauką. W czasie kolędy, podobnie jak w latach ubiegłych grupa Parafian prosiła nas abyśmy przekazali następujące informacje porządkowe:
1. Osoby, które przychodzą wcześniej do świątyni proszone są aby nie siadały w ławkach na samym początku, ale by siadały głębiej w ławkach, by uniknąć zbędnego wychodzenia i przepuszczania innych uczestników liturgii. Podobnie w czasie udzielania Komunii św. gdy wracamy do ławek.
2. Prosimy aby nie stawiać nóg na klęcznikach w ławkach, by nie niszczyć klęczników i nie brudzić ubrań.
3. Proszono nas również, ale jest to również prośba duszpasterzy, aby nie stawiać samemu kwiatów, świec czy innych dewocjonalii na bocznych ołtarzach lub we wnękach, gdzie są piękne witraże. Prosimy również, by zniszczonych obrazów, obrazków i książek nie zostawiać w kruchcie kościoła. Zniszczone obrazy, obrazki i książki religijne palimy, taka jest praktyka Kościoła, a jeżeli są w dobrym stanie to prosimy je przynieść do biblioteki parafialnej.
4. Zgodnie z sugestią niektórych Parafian, zwracamy się z apelem, aby nie wrzucać chleba do pojemników ze śmieciami. Jeśli się jeszcze nadaje do spożycia to przynosimy go do Jadłodzielni, podobnie jak i pozostałą żywność. W pozostałych przypadkach prosimy w torebkach powiesić go przy pojemniku na śmieci, być może ktoś go zabierze dla zwierząt lub ptaków, i w ten sposób nie będzie rozrzucony na ziemi. Szanujmy chleb, który jest darem od Boga.
5. Skierowana został również prośba, aby kapłani wyraźniej wypowiadali intencję Mszy św.

Moi drodzy!
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy nas przyjęli w czasie kolędy, za otwarte serca i życzliwość. Za to, że w wielu domach byliśmy częstowani kawą, herbatą czy nawet obiadem lub kolacją. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na zaplanowane prace oraz kolędę. W modlitwach powierzajmy Wszechmogącemu Bogu, Matce Najświętszej, naszemu Patronowi św. Maksymilianowi, św. Janowi Pawłowi II i błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, wszystkie sprawy związane z naszą wspólnotą parafialną. Pamiętajmy o sprawach duszpasterskich i materialnych. Módlmy się o Boże Błogosławieństwo dla poszczególnych członków naszej parafii oraz za rodziny tutaj zamieszkujące. Powierzajmy w modlitwach dzieci i młodzież. W naszych modlitwach pamiętajmy o osobach chorych i w sędziwym wieku. Módlmy się za bezrobotnych, aby znaleźli upragnioną pracę. Nie zapominajmy o dobrodziejach i sponsorach naszej Parafii. Polecajmy Dobremu Bogu większą gorliwość religijną. Wciąż musimy pamiętać o III przykazaniu Bożym „Pamiętaj abyś dzień święty święcił”. Niech będzie czas na pracę, odpoczynek, godziwą rozrywkę, ale również czas dla Boga w postaci codziennej modlitwy oraz uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Dobrze wykorzystujmy czas, który daje nam Pan Bóg ze swojej szczodrobliwości. Niech każdy czuje radość z przynależności do Kościoła, z tego, że jesteśmy Dziećmi Bożymi, ale również z tego, że to my wszyscy tworzymy wspólnotę parafialną, w której dokonuje się dzieło uświęcania. To w tej wspólnocie zmierzamy do Królestwa Niebieskiego. Przez blisko 42 lata wspólnie wiele dokonaliśmy. Najpierw wybudowaliśmy zadaszenie a potem drewnianą kaplicę, a w dalszej kolejności plebanię. Wreszcie wybudowaliśmy piękną, monumentalną świątynię wraz z zapleczem. Ostatnim akordem dużych prac materialnych było wybudowanie domu parafialnego i założenie pięknego parku. Równocześnie tworzono Kościół duchowy. Powstało kilkadziesiąt różnych grup duszpastersko – formacyjnych. To wszystko pod okiem śp. ks. kan. Romualda Jaworskiego, śp. ks. kan. Mirosława Tabaki, innych duszpasterzy, liderów grup i setek, a może tysięcy Parafian. Kontynuujmy więc prace i duszpasterstwo przy zaangażowaniu wszystkich parafian.

Niech Pan Bóg nam wszystkim Błogosławi.

Proboszcz

 

Udostępnij to

Przeczytaj podobne