PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH – 27 – 31.03.2022r.

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH - 27 - 31.03.2022r.
przez

„Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie…” – z Listu do Diogneta

Niedziela-27 marca – Wprowadzenie do rekolekcji – Chrześcijanin wobec świata…
7.00- Msza św. z konferencją dla dorosłych
8.45 – Msza św. z konferencją dla dorosłych
10.00 – Msza św. z konferencją dla dorosłych
11.15 – Msza św. z konferencją dla dorosłych
12.30 – Msza św. z konferencją dla dzieci
16.45 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną – Obecność znaku Krzyża w przestrzeni publicznej – prawo do wolności religijnej…
17.30 – Msza św. z konferencją dla dorosłych
19.00- Msza św. z konferencją dla młodzieży i dorosłych

Poniedziałek-28 marca – Człowiek jest osobą – wielka nowość chrześcijaństwa…

7.00 – Msza św. z konferencją dla dorosłych

8.30 – Nabożeństwo pokutne z konferencją dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1
10.00 – Nabożeństwo pokutne z konferencją dla dzieci ze SP nr 4 (klasy 0-4) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
11.30 – Nabożeństwo pokutne z konferencją dla młodzieży ze SP nr 4 (klasy 5-8) oraz dzieci ze SP nr 2 (klasy 0-4)
13.00 – Nabożeństwo pokutne z konferencją dla młodzieży ze SP nr 2 (klasy 5-8)

17.00 – Msza św. z konferencją dla dorosłych
18.30 -Msza św. z konferencją dla dorosłych
20.00– Msza św. z konferencją dla młodzieży uczącej się poza parafią i studiującej oraz dorosłych, którzy późno wracają z pracy

Wtorek – 29 marca – Człowiek wobec cierpienia – logika Krzyża…
7.00- Msza św. z konferencją dla dorosłych

8.30 – Msza św. z konferencją dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1
10.00 – Msza św. z konferencją dla dzieci ze SP nr 4 (klasy 0-4) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
11.30 – Msza św. z konferencją dla młodzieży ze SP nr 4 (klasy 5-8) oraz dzieci ze SP nr 2 (klasy 0-4)
13.00 – Msza św. z konferencją dla młodzieży ze SP nr 2 (klasy 5-8)

17.00- Msza św. z konferencją dla dorosłych
18.30 – Msza św. z konferencją dla dorosłych
20.00– Msza św. z konferencją dla młodzieży uczącej się poza parafią i studiującej oraz dorosłych, którzy późno wracają z pracy
21.00 – Nabożeństwo z konferencją dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Środa – 30 marca – Ewangelia i polityka – obecność chrześcijan w społeczeństwie…
7.00- Msza św. z konferencją dla dorosłych

8.30 – Msza św. z konferencją dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1
10.00 – Msza św. z konferencją dla dzieci ze SP nr 4 (klasy 0-4) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
11.30 – Msza św. z konferencją dla młodzieży ze SP nr 4 (klasy 5-8) oraz dzieci ze SP nr 2 (klasy 0-4)
13.00 – Msza św. z konferencją dla młodzieży ze SP nr 2 (klasy 5-8)

17.00- Msza św. z konferencją dla dorosłych
18.31 – Msza św. z konferencją dla dorosłych
20.00– Msza św. z konferencją dla młodzieży uczącej się poza parafią i studiującej oraz dorosłych, którzy późno wracają z pracy

czwartek – 31 marca – Materializować wiarę – chrześcijanie wobec pracy, zysku i talentów…
7.00- Msza św. z konferencją ogólną
10.00- Msza św., konferencja, Sakrament Namaszczenia Chorych i Komunia święta dla starszych i chorych
11.30- Msza św. z konferencją dla rodziców. Udzielenie błogosławieństwa małym dzieciom.
17.00- Msza św. z konferencją ogólną
18.30- Msza św. z konferencją ogólną. Zakończenie rekolekcji.
Rekolekcje prowadzą: Ks. Jarosław Tomaszewski – misjonarz
Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa – s.Dominika i s. Konsolata
Spowiedź: od poniedziałku do czwartku w czasie Mszy św. i nabożeństw

Udostępnij to

Przeczytaj podobne