Rycerstwo Niepokalanej
RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

HISTORIA GRUPY

Rycerstwo Niepokalanej w naszej parafii liczy 40 osób, z czego 20 aktywnych i kilku sympatyków. Spotkania Rycerstwa Niepokalanej odbywają się każdego czternastego dnia miesiąca po Mszy Świętej wieczornej.

W miarę naszych możliwości sprowadzamy i rozprowadzamy czasopisma „Różaniec”, „Rycerz Niepokalanej”, „Informator”, „Mały Rycerzyk” dla dzieci i „Młody Rycerz” dla młodzieży, książki Maryjno- Kolbiańskie i Cudowny Medalik. Bierzemy udział w corocznej pielgrzymce na Ogólnopolski Dzień Modlitw Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie w ostatnią niedzielę lipca.

Uczestniczymy w rocznicach Kanonizacji Św. Maksymiliana w Niepokalanowie. Zamawiamy Msze Święte okolicznościowe i Msze święte patronalne. Obchodzimy uroczystości Maryjne i bierzemy udział w obsadzie liturgicznej, pocztach sztandarowych i procesji z darami.
Organizujemy spotkania opłatkowe, dni skupienia dla Rycerstwa Niepokalanej. Propagujemy uczestnictwo w rekolekcjach, sympozjach i zjazdach w Niepokalanowie. Zapraszamy ojców z Niepokalanowa.

Jesteśmy zatroskani o dzieci, młodzież, życie poczęte i każde życie. Ponawiamy oraz zachęcamy do duchowej adopcji dziecka poczętego. Jesteśmy w kontakcie ze Stowarzyszeniem Obrońców Życia, które wspomagamy modlitwą i ofiarami przez pomoc w rozprowadzaniu kart świątecznych. Nieustannie trwamy na modlitwie.

Za wstawiennictwem Matki Bożej prosimy Ducha Świętego o dary i łaski w miesięcznych intencjach- o godność kobiet i odpowiedzialność mężczyzn, o pokój w sercach i na świecie, o trzeźwość narodu, wierność Panu Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Ślubów Jasnogórskich i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Opiekunem duchowym Rycerstwa Niepokalanej jest ks. Proboszcz Zbigniew Sajewski

Rycerstwo Niepolalanej
Rycerstwo Niepokalanej