STOWARZYSZENIE MATKI BOŻEJ PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI

O STOWARZYSZENIU

Dobrze żyć – to wiele, Dobrze umrzeć – to wszystko

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest modlitewną wspólnotą której powstanie łączy się z kultem Matki Bożej Bolesnej.
Erygowane kanonicznie w 1865 roku przy kościele Najświętszej Marii Panny w Tinchebray we Francji, zatwierdzone zostało ponownie przez papieża Piusa X w 1908 roku, po połączeniu z kierowanym przez jezuitów Arcybractwem Dobrej Śmierci.
W Polsce Stowarzyszenie istnieje od 1908 roku, pozostając pod opieką Misjonarzy Świętej Rodziny w sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej.
Misją Stowarzyszenia jest :

  • wyjednanie wiernym katolikom wytrwania w łasce uświęcającej ,
  • obojętnym religijnie i grzesznikom – łaski nawrócenia,
  • wszystkim natomiast – łaski dobrej śmierci, przygotowując do uzyskania poprzez życie , modlitwę i spełnianie dobrych uczynków.

Istnieją trzy stopnie przynależności do Stowarzyszenia.

I stopień – to świadome oddanie się pod opiekę Matce Bożej jako Patronce Dobrej Śmierci poprzez dokonanie wpisu do Księgi Stowarzyszenia.
II stopień – obejmuje wpis do Księgi wraz z oddaniem się Matce Bożej i Św. Józefowi oraz zobowiązanie do dwukrotnego w ciągu dnia ( rano i wieczorem ) rozważania modlitwy Pozdrowienia Angielskiego .
III stopień-  zobowiązuje do rozważania modlitwy przypisanej do drugiego stopnia, do codziennego rachunku sumienia i comiesięcznego przystępowania do sakramentu pojednania i Eucharystii oraz do krótkiej refleksji nad godnym przygotowaniem się do własnej śmierci.

Każdy z członków Stowarzyszenia włączony jest w codzienną modlitwę Kościoła a szczególnie podczas Mszy Św odprawianych w intencji Żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia w Sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej i parafialnych świątyniach.

DZIAŁALNOŚĆ PARAFIALNA

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci przy Parafii św. Maksymiliana w Płońsku powstało w lipcu 1992 r. z inicjatywy ks. Andrzeja Prusakowskiego. Liczy 600 członków, których nazwiska są zewidencjonowane w Ośrodku Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej.
Stowarzyszenie otwarte jest dla każdego, w kraju i za granicą, kto chce zawierzyć swoje życie Matce Bożej.
Członkowie Stowarzyszenia :
– uczestniczą w mszach św. sprawowanych w intencji żywych i zmarłych członków i opiekunów Stowarzyszenia w każdą pierwszą środę miesiąca.
– W każdą środę odmawiamy Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej upraszając dla siebie, rodzin, parafii, ojczyzny, Ojca Świętego, Biskupów i Kapłanów potrzebne łaski .
– Organizujemy dni skupienia,
– Organizujemy pielgrzymki do Górki klasztornej, Ożarowa , Łagiewnik i innych sanktuariów Maryjnych.
– Bierzemy udział w spotkaniach okolicznościowych dla członków Stowarzyszenia odbywających się w Świdrze k / Warszawy lub w Warszawie i Górce Klasztornej .
– Prenumerujemy biuletyn informacyjny „Nadzieja i Życie” wydawany przez Apostolstwo Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej.

Wspieraliśmy również remont i renowację podziemni Góreckiego Sanktuarium które jest kaplicą dla pielgrzymów. Wraz z Jasnogórską Rodziną Różańcową wsparliśmy finansowo ogólnopolską akcję budowy dwóch stacji różańcowych w Sanktuarium NMP Częstochowskiej na Jasnej Górze (Wały Jasnogórskie).

Wspólnota ma własny sztandar sfinansowany przez członków, przyjaciół i sympatyków. Poczet sztandarowy bierze udział we wszystkich uroczystościach kościelnych i okazjonalnych np.: podczas uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę.
Współpracujemy z innymi grupami i wspólnotami istniejącymi przy Parafii św. Maksymiliana M Kolbe w Płońsku .

Od 2010 zelatorką jest Elżbieta Leszczyńska. Opiekunem wspólnoty jest Proboszcz ks. kan. Zbigniew Sajewski.
Wspólnota spotyka się 2 razy w roku, a termin spotkań podawany jest wcześniej w ogłoszeniach parafialnych.

STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA W POLSCE