XII Sympozjum Społeczne

XII Sympozjum Społeczne
przez

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej
sekcja do spraw kontaktów ze środowiskiem naukowym i
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna
w Warszawie

Zapraszają na XII Sympozjum Społeczne
Etyka życia społeczno- gospodarczego
Postulaty i rzeczywistość

Sympozjum, na które mamy przyjemność zaprosić jest 12. kolejnym spotkaniem organizowanym pod patronatem J. E. ks. dr Piotra Libery – Biskupa Płockiego we współpracy Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej i Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie, w celu poszerzenia znajomości problematyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dorobku myśli katolickiej. Organizacja przedsięwzięcia ma ponadto służyć wymianie poglądów i zacieśnieniu kontaktów Akcji Katolickiej ze środowiskiem naukowym.
Zmiany zachodzące w świecie, a przede wszystkim ich tempo niosą ze sobą wiele zagrożeń, z których część ujawnia się obecnie w sposób niezwykle dramatyczny. W obliczu problemów bezradne okazują się nie tylko jednostki i wspólnoty lokalne, ale również politycy i przywódcy państw.
Obok tych spektakularnych wydarzeń ujawniają i pogłębiają się nie mniej niepokojące procesy społeczne, które zaburzają i zmieniają obowiązujący obecnie ład gospodarczy i społeczny. Ich skutki w dłuższej perspektywie mogą okazać się poważniejsze od następstw działań, które dziś budzą niepokój. Ze względu na zajęcie opinii publicznej problemami bardziej spektakularnymi, przebiegają one w sposób niemal niezauważalny, co powoduje, że w przyszłości, jako społeczeństwo, możemy stanąć nieprzygotowani wobec zupełnie nowych wyzwań. Dlatego bieżące sympozjum postanowiono poświęcić właśnie tym zagadnieniom.
Komitet organizacyjny
Ks. kan. Zbigniew Sajewski – Proboszcz Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku
Ks. Krzysztof Jończyk – Asystent Diecezjalny AK
Rada naukowa sympozjum
Ks. prof. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa
dr hab. Czesław Bracha prof. EUIE
dr hab. inż. Roman Lusawa – Akcja Katolicka Płońsk, EUIE
dr Jerzy Grzegorz Isajew – prof. EUIE
Ks. dr Artur Wysocki UKSW
Termin: 25 lutego 2018 (niedziela)
Miejsce: Płońsk, Parafia św. Maksymiliana Kolbego ul. Ks. Romualda Jaworskiego 1., Aula w Domu Parafialnym.

dr hab. inż. Roman Lusawa

Program sympozjum:

I. Msza św. kościele Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku (dla chętnych). Początek liturgii 11.15

II. Obrady – Aula domu parafialnego (II piętro) godz. 12.30.
1. Otwarcie konferencji – Ksiądz Kanonik Zbigniew Sajewski
2. Wystąpienia okolicznościowe
3. dr Jastrzębski – Europejska Uczelnia w Warszawie
Współczesne przemiany społeczne: problemy i wyzwania – w poszukiwaniu rozwiązań – czas wystąpienia 20 min
Przerwa kawowa
4. Ks. dr Wojciech Kućko –
Zasady etyki solidarności w ujęciu ks. prof. Józefa Tischnera – czas wystąpienia 20 min
5. Ks. dr Artur Wysocki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dylematy etyczne producentów żywności – czas wystąpienia 20 min
6. dr hab. Roman Lusawa – Europejska Uczelnia w Warszawie
Niebezpieczeństwo wymiany pojęć i definicji w świadomości społecznej
7. Dyskusja

Udostępnij to

Przeczytaj podobne