Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 05 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 05 kwietnia 2020 r.
przez

6. Niedziela Wielkiego Postu (Niedziela Palmowa Męki Pańskiej), Rok A

1. Dzisiaj i w dni powszednie Msze św. do środy włącznie wg trakcyjnego porządku. Zarządzeniem Ministra Zdrowia we Mszy św. może uczestniczyć nie więcej jak 5 osób + kapłani. Proponujemy, aby we Mszy św. uczestniczył tylko 1 przedstawiciel rodziny, która zamówiła Mszę św. Pozostali członkowie rodziny proszeni są aby uczestniczyli we Mszy św. przez portale społecznościowe. Codziennie o godz. 12.00 mamy możliwość przyjęcia Komunii św. Spowiedź w południe od 11.00. Pamiętajmy aby w kościele nie było więcej jak 5 osób.
2. Korzystajmy również z dyspensy, której udzielił nam Biskup Płocki od uczestnictwa w Mszach św. niedzielnych i świątecznych do 12 kwietnia włącznie. Mamy możliwość różnorodnego uczestniczenia we Mszy św. przez środki masowego przekazu. Możemy również przyjąć Komunię duchową. Kościół w ciągu dnia cały czas jest otwarty, gdzie możemy zanosić ufną modlitwę o ustanie pandemii.
3. Aby umożliwić wiernym wypełnienie obowiązku spowiedzi wielkanocnej od poniedziałku do środy księża będą pełnić dyżur w konfesjonale od godz. 17.00 do 18.00. Co parę minut ksiądz udzieli Komunii św. Spowiadamy również codziennie od 11.00, a po modlitwie Anioł Pański udzielimy Komunii św. Możemy także telefonicznie umówić się na spowiedź. Spowiedź może odbyć się również poza budynkiem kościoła,, np. w sali parafialnej oraz tzw. spowiedź spacerowa, tak jak to odbywa się na pielgrzymce. Możemy również odłożyć spowiedź wielkanocną na czas po ustaniu stanu epidemii. W Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej tj. do 7 czerwca 2020 roku
4. Zwracamy się z prośbą do organizacji i stowarzyszeń, aby mieli szeroko otwarte oczy miłosierdzia i w miarę możliwości, pomagali w zakupach, codziennych potrzebach, zwłaszcza osobom chorym, cierpiącym, starszym oraz rodzinom wielodzietnym w ich domach. W razie jakiekolwiek potrzeby prosimy o telefon do parafii. Parafia poprzez wolontariuszy na miarę możliwości będzie udzielała pomocy.
5. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Przeżywając Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela, wchodzimy w samo serce chrześcijaństwa.
6. Dzisiaj błogosławimy palmy na wszystkich Mszach św. Z racji pandemii nie odbędzie się procesja z palmami.
7. Do środy włącznie Msze św. o 7.00 i 18.00.
8. W Czwartek Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy Uroczyste Triduum Paschalne, w czasie którego czcić będziemy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Triduum Paschalne to największa uroczystość w ciągu roku. Niech nasze świętowanie przejawi się przez modlitwę, powstrzymanie się od zbędnych prac oraz przez uczestnictwo w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia. Wypada by każdy chrześcijanin rozpoczął świętowanie od Czwartku wieczorem i by ono potrwało do Zmartwychwstania Pańskiego. Nie powinniśmy dopuścić, by gorączka przedświątecznych przygotowań przesłoniła nam tajemnicę Bożej miłości, okupioną dramatem Kalwarii.
9. Zgodnie z Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 25 marca 2020 roku, biskupi i kapłani powinni obchodzić obrzędy Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Oprócz kapłanów, dla godnego celebrowania obrzędów Wielkiego Tygodnia, sugeruje się obecność maksymalnie trzech pełnoletnich usługujących i organisty.
10. Siostry i Bracia. Z tej racji, że nie możemy bezpośrednio uczestniczyć w Triduum Paschalnym, zwracamy się z serdeczną prośbą, aby uczestniczyć pośrednio za pomocą mediów społecznościowych i internetu. Prosimy aby osoby młodsze umożliwiły osobom starszym takie uczestnictwo. Przez nieobecność na liturgiach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej nie popełnia się grzechu.
11. Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej. Pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa.
12. Wielki Piątek. Liturgia Męki i Śmierci Pańskiej połączona z adoracją Krzyża i przyjęciem Komunii św. Obowiązuje post ścisły. W Piątek o godz. 15.00 rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego.
13. Wielka Sobota. Wigilia Paschalna połączona z Uroczystym Odnowieniem Przyrzeczeń Chrzcielnych. Wigilia Paschalna to Wielka Noc oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to bowiem jedyna, niepowtarzalna Noc, w czasie której chrześcijanin winien uświadomić sobie i przeżyć Tajemnicę Zbawienia.
14. Nabożeństwa w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 18.00, zaś w Wielką Sobotę o godz. 20.00, gdyż jest to noc modlitewnego oczekiwania. Uczyńmy wszystko, by Wielkie Dni stały się rzeczywiście Naszymi Wielkimi Dniami. Godnie przeżyjemy Triduum Paschalne gdy będzie osobista modlitwa, czytanie Pisma św., adoracja Chrystusa w Grobie oraz udział w Liturgii Trzech Wielkich Dni przez media społecznościowe.
15. W czasie nabożeństw Triduum Paschalnego świątynia będzie zamknięta. W czwartek adoracja do 20.00, w piątek do godz. 21.00, a w sobotę do 19.30.
16. W Wielką Sobotę zgodnie z zarządzeniem Biskupa Płockiego nie odbędzie się obrzęd poświęcenia pokarmów. Pokarmy pobłogosławi ojciec rodziny w czasie śniadania wielkanocnego. Specjalny obrzęd znajduję się w Szczęść Boże.
17. Spowiedź w Wielki Czwartek i Wielki Piątek od godz. 11.00 do 12.00 i od godz. 16.00 do 17.00. W Wielką Sobotę spowiedź od 9.00 do 17.00. W czasie Wielkich dni nie udziela się Komunii św. Przy spowiedzi zachowajmy daleko idącą ostrożność. Przy wyjściu z kościoła znajduje się płyny dezynfekcyjne i papier. Prosimy, abyśmy dokonali dezynfekcji przed i po spowiedzi.
18. Rezurekcja w niedzielę o 6.00. Nie odbędzie się Procesja Rezurekcyjna. Po zakończeniu Mszy św. Rezurekcyjnej zgodnie z zaleceniem Biskupa Płockiego celebrans udzieli Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przy bramie naszej świątyni.
19. W Poniedziałek Wielkanocny nie odbędzie się Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich. Uroczystość odbędzie się po zakończeniu pandemii. Prosimy o zgłaszanie jubileuszy telefonicznie w kancelarii parafialnej.
20. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego odwołana jest Msza św. o godz. 7.00 i 19.00. Natomiast w Poniedziałek Wielkanocny odwołana jest Msza o 19.00. Inne Msze św. tak jak w każdą niedzielę.
21. Zarządzenie Biskupa Płockiego o naszym przeżywaniu Wielkiego Tygodnia umieszczone zostało na zewnątrz świątyni.
22. W tym roku zamiast ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego składamy ofiary dla potrzebujących. Ofiary możemy składać do skarbon przy wyjściu.
23. Zachęcamy do zabrania ze skarbon za ławkami Przewodników po Wielkim Tygodniu składając dobrowolną ofiarę. Zawarte są tam informację jak dobrze przeżyć Wielki Tydzień.
24. Zachęcamy do nabywania i lektury Gościa Niedzielnego, Małego Gościa i naszego Szczęść Boże. W Szczęść Boże wznawia swoje komentarze do Ewangelii pani Anna Zmysłowska. Zachęcamy do lektury komentarzy. Zachęcamy również do lektury artykułów ks. Tadeusza, p. Moniki Brzezińskiej i p. Henryka Podolskiego.
25. Po Mszach św. mamy możliwość nabywania czekoladowych Baranków Wielkanocnych, dzieło CARITAS oraz świec zwanych paschalikami na Uroczystość Wigilii Paschalnej. Baranki i świece znajdują się na stoliku za ławkami. Możemy je również zabrać dla osób starszych
26. Trwają prace związane z plastycznym wypełnieniem balustrad naszego chóru oraz renowacją naszego ogrodu. Dziękujemy za ofiary składane na nasze prace oraz wszelką pomoc świadczoną parafii.

PROBOSZCZ

Udostępnij to