Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 14 lutego 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 14 lutego 2021 r.
przez

6. Niedziela Zwykła, Rok B

1. Dziś rozpoczynamy w polskim Kościele 54 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: “Trzeźwością pokonywać kryzys”. Wszyscy mamy świadomość, jakim nieszczęściem jest pijaństwo dla samych alkoholików, ich rodzin (zwłaszcza dzieci) i całego Narodu. Prosimy o modlitwę osobistą w tej intencji i o udział we Mszach świętych w tym tygodniu. Zachęcamy także do zapisywania się do Parafialnej Księgi Trzeźwości, w której zobowiązujemy się do abstynencji na całe życie lub na pewien okres czasu, np. na jeden rok, do 18-go roku życia, czy choćby na czas Wielkiego Postu. Nawet jeśli osobiście nie potrzebujemy składać takich przyrzeczeń, to podejmijmy je, aby wynagrodzić Panu Bogu grzech pijaństwa i wyprosić trzeźwość. Księga Trzeźwości znajduje się na stoliku za ławkami.

2. Dzisiaj o godz. 10.00 Msza św. w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców. Z racji pandemii nie odbędzie się spotkanie formacyjne.
3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.30 spotkanie dla dzieci klas III i ich rodziców przed Pierwszą Komunią Świętą. Spotkanie będzie również transmitowane na fb.
4. W środę rozpoczynamy Wielki Post, przygotowujący nas – poprzez rozważanie Męki i Śmierci Pańskiej – do powstania z własnych grzechów i słabości. Radykalne zerwanie z grzechem, podjęte wyrzeczenia oraz wielkopostne praktyki i nabożeństwa mają jeden, podstawowy cel – osobiste nawrócenie, poprzez które każda i każdy z nas staje się nowym człowiekiem. Zachęcamy do udziału w Drodze Krzyżowej w piątki (o 16.30 dla dzieci, o 17.15 dla dorosłych oraz o godz. 20.00 dla młodzieży i pracujących) i w nabożeństwie Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym (w niedziele o 16.45). W czasie Nabożeństwa Drogi Krzyżowej dzieci i młodzież otrzymywać będą specjalne pamiątki obecności na Drogach Krzyżowych, które wklejać będą na specjalny folder, zabrany dzisiaj po Mszy św. / prezentacja folderu/.

5. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, podobnie jak w Wielki Piątek, to znaczy nie tylko zakaz spożywania pokarmów mięsnych, ale także ilościowe ograniczenie jedzenia. Msze św. w środę odprawimy o 7.00, 10.00, 16.30 – dla dzieci, 18.00 i 20.00 – dla młodzieży i pracujących. Na każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd posypania głów popiołem. W związku z koronawirusem kapłani nie będą wypowiadali słów „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelię”. Te słowa wypowie główny celebrans tylko raz po pobłogosławieństwie popiołu.
6. W czwartek o godz. 18.00 kolejna Msza św. za Ojczyznę. Prosimy również o przybycie delegacji z pocztami sztandarowymi.

7. W piątek przypada III rocznica śmierci ks. kan. Jerzego Prusakiewicza, który pracował w naszej parafii w latach 1987-1989. Pamiętajmy o Nim w naszej modlitwie.
8. Za tydzień po Mszy św. o godz. 12.30 spotkanie dla dzieci klas IV i Rodziców przed Uroczystością Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych. Msza św. i spotkanie transmitowane będzie na fb.
9. W związku z Rokiem św. Józefa ogłoszonym przez Ojca św. w każdą środę o godz. 18.00 sprawować będziemy Msze św. wg formularza „O św. Józefie”. W każdy wtorek i środę adorację kończyć będziemy Litanią do św. Józefa. Podobnie litanię odmawiać będziemy przez cały marzec. Zachęcamy również do prywatnych pielgrzymek do sanktuariów św. Józefa znajdujących się na terenie naszej diecezji, gdzie można uzyskać odpusty zupełne. Najbliższe znajdują się w Zakroczymiu, Ciechanowie, Płocku i Pułtusku.
10. Zwracamy się z prośbą o wpłacanie 1 % na działalność Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Maksymilian przy rozliczaniu z Urzędem Skarbowym za 2020 r. Numer KRS-u znajduje się w Szczęść Boże.
11. Dziś we wspomnienie św. Walentego życzymy wszystkim zakochanym Bożej Miłości.
12. Zachęcamy do nabycia nowego numeru Gościa Niedzielnego, Małego Gościa, Miłujcie się i naszego Szczęść Boże.
13. W Szczęść Boże znajdziemy wskazania Biskupa Płockiego Piotra Libery dotyczące roku św. Józefa oraz zaproszenie Biskupa Płockiego do udziału w uroczystościach 90. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego w Płocku.
14. Przy wyjściach z naszej świątyni możemy zabrać nieodpłatny numer czasopisma Dobre Nowiny, gdzie znajdziemy artykuły poświęcone Eucharystii, św. Józefowi z racji Roku św. Józefa oraz inne ciekawe artykuły, m.in. o rozproszeniach w modlitwie.
15. Dziękujemy za złożone ofiary na zaplanowane prace i bieżącą działalność naszej wspólnoty parafialnej.

PROBOSZCZ

Udostępnij to