Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 21 czerwca 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 21 czerwca 2020 r.
przez

12. Niedziela Zwykła, Rok A
1. Jutro po Mszy św. o godz. 18.00 Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia.
2. Również jutro o godz. 19.15 spotkanie wszystkich katechetów pracujących w naszej parafii.
3. We wtorek 23 czerwca o godz. 19.00 w domu parafialnym Walne Sprawozdawcze Zebranie Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Maksymilian.
4. W środę przypada Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
5. W najbliższym tygodniu o godz. 19.00 w auli domu parafialnego odbędą się spotkania Rad Parafialnych:
– w środę Parafialnej Rady Gospodarczej
– w piątek Parafialnej Rady Duszpasterskiej
6. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. dla członków i sympatyków Apostolatu Maryjnego, a po Mszy św. w domu parafialnym spotkanie formacyjne.
7. Prosimy dzieci i młodzież, aby zakończyły rok szkolny przez przystąpienie do spowiedzi i przyjęcie Komunii św. Z Sakramentu Pokuty będzie można korzystać we wtorek i w środę od godz. od 17.30. We wtorek uczniowie szkół podstawowych, a w środę młodzież ze szkół średnich. Prosimy rodziców, aby przypomniały i zachęciły swoje dzieci i młodzież do takiego właśnie zakończenia dziesięciomiesięcznego trudu szkolnego i katechetycznego. Mszę św. dziękczynną za Boże błogosławieństwo w minionym roku szkolnym odprawimy w piątek o godz. 8.00. W czasie tej Mszy św. będziemy również prosili Bogu o Błogosławieństwo w czasie wakacji. Zapraszamy na Mszę św. dzieci, młodzież, rodziców oraz dyrekcję szkół i nauczycieli.
8. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach czerwcowym w kościele (w dni powszednie po wieczornej Mszy św. i w niedziele o 17.10).
9. W lipcu odbędą się ostatnie w tym roku spotkania dla narzeczonych. Osoby, które nie odbyły jeszcze takich spotkań, a zamierzają zawrzeć związki małżeńskie do stycznia 2021 roku proszone są o przybycie na spotkania. Pierwsze spotkanie 05 lipca o godz. 15.30 w domu parafialnym.
10. Od najbliższej niedzieli aż do 30 sierpnia włącznie obowiązywać będzie wakacyjny porządek Mszy świętych niedzielnych. Do południa porządek tak jak w każdą niedzielę, zaś po południu Msze św. będą odprawiane o godz. 17.30 i 20.00, aby dać możliwość uczestniczenia we Mszy św. tym wszystkim, którzy będą w ciągu dnia wypoczywać. W tym czasie nie będzie Mszy św. w szpitalu, a w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (hospicjum) Msze św. tylko w środy.
11. Ponawiamy prośbę księdza proboszcza do podjęcia adoracji Najświętszego Sakramentu przez godzinę w dobrowolnie wybranym dniu tygodnia. Zgłoszenia u ks. proboszcza.
12. Nasza parafia wybudowała studnię głębinową w Kamerunie, która nosi nazwę MAKSYMILIAN. W chwili obecnej zbieramy środki na wybudowanie kolejnej studni o nazwie MARIANNA. Środki na wybudowanie studni pochodzą ze zbiórki makulatury oraz ubrań, które prowadzimy w naszej parafii oraz z ofiar darczyńców, które można składać w kancelarii parafialnej. Pojemniki na makulaturę i ubrania wystawione są na przykościelnych parkingach.
13. Zachęcamy do nabywania i lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, Rycerza Niepokalanej, Rycerza Młodych, Rycerzyka Niepokalanej i naszego Szczęść Boże oraz różnych książek, modlitewników i czasopism, które znajdują się na stolikach za ławkami i w kruchcie naszej świątyni. W Szczęść Boże znajdują się Komunikaty Głównego Przewodnika Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
14. Na stolikach za ławkami znajduje się najnowszy numer czasopisma Miłujcie się oraz najnowszy nieodpłatny numer czasopisma Dobre Nowiny, gdzie znajdziemy wiele ciekawych artykułów, m.in. o rozpoczętym procesie Beatyfikacyjnym Emilii i Karola Wojtyłów, o odnalezieniu doczesnych szczątków św. Jadwigi w Trzebnicy, o zaangażowaniu się księży i osób zakonnych w walkę z korona wirusem i inne.
15. Zakończyliśmy pierwszy etap wzbogacania wnętrza naszego kościoła. Są to ilustracje wybranych Objawień Matki Bożej z całego świata. Ofiarodawcom poszczególnych kwater serdecznie dziękujemy. Jednocześnie zachęcamy do pokrycia kosztów namalowania pozostałych kwaterach.
PROBOSZCZ

Udostępnij to