Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 26 stycznia 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 26 stycznia 2020 r.
przez

3. Niedziela Zwykła, Rok A

1. Dziś o godz. 15.00 w naszej świątyni XXII Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płońsku wraz z solistami scen warszawskich. Serdecznie zapraszamy do udziału w koncercie.
2. We wtorek 28 stycznia o godz. 19.00 w auli domu parafialnego odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Płońskiej Akademii. A, B, C Chrześcijaństwa. Temat spotkania: “Człowiek drogą Kościoła”. Wykład poprowadzi dr Irena Grochowska. Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie.
3. W sobotę o godz. 8.30 Msza św. o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny i różaniec wynagradzający , a od godz. 8.00 szafarze zaniosą Komunię św. chorym do ich domów.
4. Za tydzień gościć będziemy w naszej parafii młodych ludzi ze Wspólnoty CENACOLO i wysłuchamy ich świadectw. Więcej informacji o wspólnocie w Szczęść Boże.
5. Za tydzień w niedzielę obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane w naszej polskiej tradycji świętem Matki Bożej Gromnicznej. Na każdej Mszy św. poświęcenie gromnic. To święto od wielu już lat przeżywane jest jako Dzień Życia Konsekrowanego. Będziemy się modlić za zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie oraz w intencji świeckich instytutów życia konsekrowanego. Zgodnie z prośbą biskupów polskich, wesprzemy także materialnie zakony kontemplacyjne, przekazując na ich potrzeby ofiary zebrane w tym dniu na tacę. Dziękujmy Panu Bogu za cichą i pokorną, ale jakże ważną i potrzebną posługę sióstr i braci zakonnych z tzw. czynnych zgromadzeń zakonnych, a także za ponad 80 klasztorów kontemplacyjnych, gdzie trwa nieustanna modlitwa uwielbienia, dziękczynienia i prośby, zanoszona w różnych miejscach naszej Ojczyzny.
6. Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja prywatna do godz. 17.00. Potem adoracja wspólna i Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
7. Porządek wizyty duszpasterskiej:
Poniedziałek (27 stycznia) – od godz.. 16.00 ul. Północna nr 24 (1 ksiądz); ul. Maksymiliana nr 1 (1 ksiądz); ul. Maksymiliana nr 3 (1 ksiądz); nr 5 i nr 9 (1 ksiądz); nr 7 (1 ksiądz) – po skończeniu kolędy od ostatniej klatki Maksymiliana nr 9;
Wtorek (28 stycznia) – od godz.. 16.00 ul. Maksymiliana: nr 11 (1 ksiądz); nr 13 (1 ksiądz); nr 15 (1 ksiądz); nr 17 (1 ksiądz); nr 19 (1 ksiądz );
Środa (29 stycznia) – od godz.. 16.00 ul. Maksymiliana nr 21 (1 ksiądz ); nr 23 (1 ksiądz); ul. Ks. Jaworskiego – mieszkania nad pawilonami i blok nr 4 (1 ksiądz); ul. Jaworskiego 6 (1 ksiądz); nr 8 (1 ksiądz);
Czwartek 30 stycznia) – od godz.. 16.00 ul. Jaworskiego: nr 10 (1 ksiądz); nr 12 (1 ksiądz); nr 17 (1 ksiądz); nr 21 (1 ksiądz); ul. Łąkowa 2 ( 1 ksiądz);
Piątek (31 stycznia) – od godz.. 16.00 ul. Żołnierzy Wyklętych nr 20 (2 księży); nr 20A (2 księży); ul. Zielona 3 (1ksiądz);
Sobota (01 lutego) od godz. 8.30 ul. Zielona 5 (1 ksiądz); ul. Klonowa: nr 6E i 6D (2 księży) – jeden od klatki A w bloku 6 E, a drugi ksiądz rozpocznie kolędę w bloku 6 D, a po skończeniu kolędy w tym bloku od klatki E w bloku 6E /zdajemy sobie sprawę, że niewiele osób mieszka w bloku 6 D, dlatego prosimy rodziny, które chcą mieć wizytę duszpasterską w tym bloku o informację, gdy ksiądz przybędzie na kolędę o godz. 8.30/; nr 8 i 8A (1 ksiądz), od godz. 10.00 ul. Klonowa pozostałe domy od nr 6 do 15 (1 ksiądz);
8. W sobotę ostatni dzień kolędy.
9. Osoby, których nie było w czasie kolędy z różnych powodów, a chciałyby mieć wizytę duszpasterską, niech się zgłoszą do zakrystii, kancelarii parafialnej lub zatelefonują w celu umówienia się na wizytę duszpasterską. Nie rezygnujmy tak łatwo ze spotkania duszpasterza z wiernymi, które daje nam Kościół, w którym najważniejszą częścią jest modlitwa i udzielenie Bożego Błogosławieństwa całej rodzinie.
10. Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty o 8.30. Jeśli ktokolwiek obawia się, że może nie zdążyć do domu z pracy, prosimy o powiadomienie o tym sąsiadów. Wtedy, po zakończeniu kolędy w tym bloku, ksiądz jeszcze raz przyjdzie do rodzin, które nie mogły być wcześniej i spotyka się z nimi. Dla nas to żaden problem i chętnie to uczynimy, ale musimy o tym wcześniej wiedzieć.
11. Trwają w dalszym ciągu zapisy do modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci. Do tej szczególnej modlitwy możemy zgłosić się w czasie kolędy.
12. Osoby, które zapisały się do adoracji Najświętszego Sakramentu proszone są aby adorację kontynuowały również w okresie zimowym. Kościół jest ogrzewany.
13. Przy Żłóbku znajduje się poświęcona kreda i kadzidło, które możemy zabrać do domów składając dobrowolną ofiarę. Tam też znajduje się woda święcona.
14. Zwracamy się z prośbą, aby w kruchcie naszej świątyni nie zostawiać zniszczonych książek, obrazków, czasopism i dewocjonalii. Zniszczone rzeczy palimy, a nadające się do użytku przekazujemy do biblioteki.
15. Dziękujemy za wpłacenie 1 % na działalność Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Maksymilian przy rozliczaniu z Urzędem Skarbowym za 2018. Osobom, których adresy znaliśmy przesłaliśmy specjalne podziękowanie. Dziękujemy również bezimiennym darczyńcom. Równocześnie zwracamy się z prośbą o podobną pomoc przy rozliczeniu za 2019 r. Numer KRS-u znajduje się w Szczęść Boże.
16. Przypominamy parafianom i gościom, że w okresie zimowym funkcjonuje tylko jedna toaleta w podziemiach naszej świątyni – wejście od zewnątrz przy wejściu do zakrystii. W pozostałym okresie funkcjonuje również toaleta w ogrodzie parafialnym.
17. Dziś po Mszach św. mamy możliwość nabycia gromnic przed Uroczystością Matki Bożej Gromnicznej. Możemy również nabywać kalendarze parafialne, książki i inne dewocjonalia.
18. Na stolikach za ławkami znajduje się najnowszy nieodpłatny numer czasopisma Dobre Nowiny, w którym znajdziemy wiele ciekawych artykułów, m.in. O Eucharystii, o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Znajdziemy również wiele opisów nawróceń. Zachęcamy do zabrania czasopisma, a po przeczytaniu przekazaniu go sąsiadom lub znajomym.
19. Na skarbonach za ławkami znajduje się również biuletyn poświęcony dzisiejszej Niedzieli Słowa Bożego. Zapraszamy do zabrania go i lektury.
20. Zachęcamy do nabycia nowego numeru Gościa Niedzielnego, Małego Gościa i naszego Szczęść Boże.
21. Dziękujemy za ofiary składane na nasze prace, modlitwę i wszelką pomoc świadczoną parafii.

ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO W ZWIĄZKU Z NIEDZIELĄ SŁOWA BOŻEGO

Czcigodni Księża, drogie Siostry Zakonne, kochani Wierni Świeccy!
Ojciec Święty Franciszek Listem Apostolskim „Aperuit illis” ustanowił III Niedzielę Zwykłą – Niedzielą Słowa Bożego. Następca św. Piotra, podkreślając, że „relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości” (nr 1) pragnie, aby niedziela ta była poświęcona „celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego” (nr 3). Biblia „nie może bowiem być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Biblia należy przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał, i odnalazł się w jej Słowie” (nr 4).
W związku z tym, zgodnie z życzeniem i wskazaniami Ojca Świętego, we wszystkich wspólnotach parafialnych Diecezji Płockiej, w Niedzielę Słowa Bożego, tj. 26 stycznia 2020 roku, należy w czasie Eucharystii dokonać uroczystej intronizacji Księgi Pisma Świętego, „tak, aby dla zgromadzenia jasnym stał się charakter normatywny, jaki posiada Słowo Boże” (nr 3). W celebracji Eucharystii należy więc uroczyście wnieść w procesji Pismo Święte (lub Ewangeliarz) oraz umieścić je na odpowiednio przygotowanym pulpicie, na który powróci również po odczytaniu słów Ewangelii. Ponadto należy również w tę niedzielę, lub w następującym po niej tygodniu, celebrować w naszych parafiach nabożeństwo Słowa Bożego. Projekt takiego nabożeństwa, wraz z propozycją homilii na I Niedzielę Słowa Bożego będą przekazane do parafii. „Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego” (nr 15). Z serca Wam błogosławię!
Płock, dnia 17 stycznia 2020 r. † Piotr Libera Biskup Płocki

PROBOSZCZ

Udostępnij to