Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 4 września 2022 r.

Ogłoszenia duszpasterskie z dnia 4 września 2022 r.
przez

23 Niedziela Zwykła, Rok C
1. Dziś na Mszy św. o godz. 10.00 podziękujemy Panu Bogu za zbiory i będziemy prosić o błogosławieństwo dla pracy rolników. Na początku Mszy św. odbędzie się poświęcenie wieńców i płodów ziemi.
2. Dziś na Mszy św. o godz. 12.00 poświęcenie tornistrów, książek i przyborów szkolnych dla uczniów z przedszkoli i klas pierwszych. Na Mszę św. zapraszamy również rodziców i innych członków rodziny, aby wspólnie modlić się za dzieci rozpoczynające naukę.
3. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, potem adoracja prywatna do godz. 17.00. O godz. 17.00 adoracja wspólna, procesja eucharystyczna i Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Prosimy asystę i dziewczynki do sypania kwiatkami.
4. Dziś w Parafii św. Michała rozpocznie się 9 Międzynarodowy Festiwal Organowy. Koncerty przez 3 niedziele po Mszy św. o godz. 17.00. Więcej informacji o festiwalu na plakacie na tablicy ogłoszeń.

5. Od dziś Msze święte po południu o godz. 17.30 i 19.00. W szpitalu o godz. 7.30, a w ZOL-u Msze św. w środy i soboty. We Mszy św. w szpitalu mogą uczestniczyć również wierni z poza szpitala.
6. Jutro o godz. 18.00 Msza św., a po niej spotkanie formacyjne dla nauczycieli rejonu płońskiego.
7. We wtorek o godz. 17.00 w domu parafialnym spotkanie przed pielgrzymką do Krakowa i Zakopanego.

8. W czwartek Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywane w polskiej tradycji Świętem Matki Bożej Siewnej. Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. W tym dniu również dokonamy poświęcenia ziarna do siewu. Jest to święto patronalne członków Rycerstwa Niepokalanej.
9. W następna niedziele 11 września gościć będziemy w naszej parafii Siostry Misjonarki Świętej Rodziny aktualnie pracujące w Mlawie, które podziela sie z nami świadectwem pracy apostolsko-misyjnej. Powiedzą o powołaniu, o swojej Założycielce Błogosławionej Bolesławie Lament, która żyła i zmarła w Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie. Po Mszach będzie możliwość rozmowy z Siostrami. Każdy otrzyma obrazek z modlitwą za przyczyną Błogosławionej oraz będzie możliwość wsparcia ofiarą dzieła Zgromadzenia.
10. W sobotę 17 września organizujemy Festyn dla dzieci i młodzieży na zakończenie wakacji. Festyn rozpocznie się o godz. 15.00 w ogrodzie parafialnym. W czasie festynu przewidujemy gry i zabawy dla dzieci oraz grill. Będzie dmuchana zjeżdżalnia, konkurs muzyczny i plastyczny oraz animacje dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy dzieci ze scholii, ministrantów, kandydatów na ministrantów, harcerzy, młodzież z grupy Na Maksa oraz inną młodzież i dzieci wraz z rodzicami.

11. W niedzielę 18 września w godz. 13.30 – 17.30 odbędzie się XX Masowy Rajd Rowerowy do Arcelina. Zapisy na rajd w kancelarii parafialnej i w szkołach u nauczycieli w f-u.
12. Msze św. dla dzieci z oprawą liturgiczną i muzyczną o godz. 12.00, zaś dla młodzieży o godz. 19.00.
13. Ksiądz Marcin Stankiewicz zaprasza chłopców od 1 klasy wzwyż chętnych znaleźć się w gronie ministrantów. Spotkania ministrantów w każdą sobotę o godz. 10.00.
14. Do ks. Marcina Stankiewicza i p Aldony….. Jasińskiej mogą zgłaszać się chętni do śpiewu w scholi parafialnej.
15. Do księdza Piotra mogą zgłaszać się chętni do śpiewu w Zespole Muzycznym.
16. Do Pana organisty i do ks. Wojciecha Ciemerycha mogą zgłaszać się chętni do śpiewu w chórze parafialnym.
17. Próba scholii dziecięcej w każdą sobotę o godz. 10.00; próba zespołu muzycznego w każdą sobotę o godz. 16.00 a próba chóru w każdy poniedziałek o godz. 19.00.
18. Ks. Wojciech Wilkowski prowadzi grupę NA MAXA. Spotkania w każdy piątek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
19. Harcerzami opiekuje się ks. Piotr. Prosimy odpowiedzialnych za ZHP, ZHR i Skautów Europy o zgłoszenie się do ks. Pawła, aby uzgodnić plan pracy.
20. Przy naszej parafii działa świetlica dla dzieci. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 16.00. Zachęcamy do korzystania ze świetlicy, gdzie przewidziano wiele form spędzenia wolnego czasu.
21. Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Miłosierdzie” zaprasza na spotkania modlitewne, które odbywają się w naszej świątyni, w każdy czwartek po wieczornej Mszy św. Tą grupą modlitewną opiekować się będzie ks. Piotr .
22. Ks. Wojciech Ciemerych opiekuje się wspólnotą Przyjaciele Oblubieńca. Spotkania w każdą środę o godz. 19.00.
23. Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.50. Spotkania prowadzi ks. Tadeusz.
24. Od wczoraj wznowiliśmy „Konfesjonał Młodych”. Mamy możliwość spowiedzi w każdą sobotę w godz. 19.00 – 20.00.
25. Od dziś dzieci z Przedszkoli i Szkół Podstawowych otrzymywać będą pamiątki Niedzielnej Mszy św., które wklejać będą do specjalnych książeczek, które trzeba zabrać po Mszy św. Pamiątki Niedzielnej Mszy św. rozdawane będą przed Mszą św. o godz. 12.00. Gdy ktoś przybędzie na inną Mszę św. to pamiątki rozdawane będą przed ołtarzem po zakończeniu Mszy św. /prezentacja książeczki/.
26. Prosimy po Mszy św. aby młodzież z I klasy szkoły średniej, która zamierza rozpocząć przygotowanie do Bierzmowania, odebrała specjalne indeksy. Zaś młodzież z II klasy szkoły średniej i starsi, którzy pod koniec tego roku szkolnego zamierzają przystąpić do Bierzmowania odbierają indeksy i specjalne deklaracje, które trzeba oddać do końca września. Indeksy i deklaracje zabieramy z zakrystii.
27. W tym roku po raz drugi wyruszy Młodzieżowa Płońska Piesza Pielgrzymka do Czerwińska n. Wisłą. W organizację pielgrzymki zaangażowały się wszystkie płońskie parafie oraz parafie ościenne.
28. Spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego 7 i 8 września od 17.30. W środę dla dzieci ze szkół podstawowych, a w czwartek dla młodzieży ze szkół średnich. Prosimy rodziców, aby dopilnowali dzieci i młodzież by rozpoczęły nowy rok szkolny i katechetyczny od przystąpienia do Sakramentu Pokuty.
29. Jasnogórska Rodzina Różańcowa zaprasza na pielgrzymkę do Częstochową członków, parafian i wszystkich Kochającą Królową Różańca Świętego w dniach 1-2 października 2022 r. Więcej informacji w Szczęść Boże i na tablicy ogłoszeń.
30. W naszej parafii istnieje możliwość przyjęcia Komunii św. z komunikantów wypiekanych z mąki bezglutenowej. Po zakończeniu udzielania Komunii przez któregoś z kapłanów trzeba poprosić kapłana o taką Komunię św. W zakrystii możemy również zgłosić się po opłatki wypiekane z mąki bezglutenowej.
31. W naszej parafii od wielu lat istnieje Franciszkański Zakon Świeckich, do którego mogą należeć ludzie młodzi, w średnim wieku i starsi. Spotkania odbywają się w bibliotece parafialnej w każdą III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9.00. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą należeć do tego Franciszkańskiego Ruchu. Więcej informacji możemy uzyskać u ks. proboszcza czy u innych członków franciszkańskiej wspólnoty.
32. Chrzty w naszej parafii odbywają się w II i IV Niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 10.30. W pozostałe niedziele po Mszy św. o godz. 10.30. Prosimy aby rodzice zgłaszając chrzest przynieśli akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenia chrzestnych, gdy chrzestni są z poza naszej parafii. Dopiero wtedy akt Chrztu będzie sporządzony. Chrzestnymi nie mogą by ć osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. Zgłaszamy się w nieprzekraczającym terminie 3 tygodni przed Chrztem.
33. W kancelarii przyjmowane są intencje mszalne na 2023 r.
34. W naszej parafii istnieje możliwość zamówienia Mszy św. gregoriańskiej.
35. W zakrystii możemy nabywać kalendarze rolników na 2023 r. w cenie 32 zł.
36. Zapraszamy na pielgrzymkę do Krakowa, Zakopanego, Ludźmierza, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 10-12 września br. W programie zwiedzanie zamku na Wawelu, Bazyliki Mariackiej, Łagiewnik, świątyni św. Jana Pawła II. W Zakopanem wjazd na Gubałówkę, pobyt w sanktuarium na Krzeptówkach, w świątyni na Olczy, pobyt pod skocznią, w kościele i cmentarzu na Pęksowym Brzysku i na Krupówkach Przewidziane jest również ognisko. Koszt przejazdu, ubezpieczenia, biletów wstępów, śniadań i obiadokolacji wynosi 650 zł.
37. Uczestnicy Płońskiej Akademii A, B, C Chrześcijaństwa, którzy nie oddali jeszcze indeksów proszeni są aby je przynieśli jak najszybciej do kancelarii parafialnej.
38. Po konsultacjach z Parafialną Radą Duszpasterską i Parafialną Radą Gospodarczą podjąłem niełatwą decyzję zmniejszenia Mszy św. w niedzielę. Zmiana podyktowana została powstaniem 5 lat temu Parafii św. Ojca Pio. Parafia nasza zmniejszyła się o ok. 3 tys. wiernych. Za zmianą przemawiają również krótkie przerwy pomiędzy poszczególnymi nabożeństwami. Często wierni musieli czekać, aż uczestnicy poprzedniej Mszy św. wyjdą z kościoła. Po zmianach godziny nabożeństw wyglądać będą następująco: godz. 7.00; 9.00; 10.30 – za Parafian; 12.00 – dla dzieci; 17.30 i 19.00 – dl młodzieży. Nowe godziny odprawiana Mszy św. obowiązywać będą od 4 września br. Msze św. przyjęte na 8.45 odprawiane będą o godz. 9.00, a Msze św. przyjęte na 11.15 i 12.30 odprawiane będą o godz. 12.00. Chrzty św. w II i IV niedzielę miesiąca odbywać się będą na Mszy św. o godz. 10.30, a w pozostałe niedziele po Mszy św. o godz. 10.30. Wypominki do końca października głoszone będą przed Mszą św. o godz. 9.00 te z 8.45 oraz przed Mszą św. o godz. 10.30 te z 10.00 i 11.15. Od listopada wypominki głoszone będą przed Mszą św. o godz. 7.00; 9.00 i 10.30. Drodzy Parafialnie zapoznajmy się ze zmianą godzin odprawiania Mszy św. oraz przyjmijmy zmianę z życzliwością.
39. Zachęcamy do nabywania i lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, Rycerza Niepokalanej i naszego Szczęść Boże oraz różnych książek, modlitewników i czasopism, które znajdują się na stolikach za ławkami i w kruchcie naszej świątyni.
40. W Szczęść Boże zamieszczony został również List Episkopatu Polski dotyczący wychowania dzieci i młodzieży.
41. Zachęcamy również do zabrania nieodpłatnego czasopisma Dobre Nowiny, gdzie znajdziemy stepujące artykuły „Objawieniom we Francji”, „Na czy, polega zawierzenie Bogu”, Papież Jan Paweł I będzie błogosławionym oraz inne ciekawe artykuły i świadectwa nawróceń.
42. Dziś po Mszach św. mamy możliwość nabywania nowej publikacji, którą wydała nasza parafia poświęconej wybranym objawieniom Maryjnym z całego świata, których ilustracje umieściliśmy na zabudowie naszych antresol. Mamy również możliwość nabywania publikacji Kolorowe Święte – to kolorowanka dla dzieci oraz Pisma św. i modlitewników z dużym drukiem.
43. Dziękujemy za złożone ofiary na wykonywane prace i bieżącą działalność naszej wspólnoty parafialnej.
PROBOSZCZ

Udostępnij to