Konkurs Szopek – Regulamin

Konkurs Szopek - Regulamin
przez

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia
to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabianie choinki. Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

I. Cele konkursu
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych – tradycji urządzania szopek betlejemskich w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci, młodzieży i dorosłych.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do lat 14 /do klasy 8/ wraz z rodzinami.
2. Kategoria „szopka rodzinna”.
3. Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim było Boże Narodzenie i mogą zawierać elementy sakralnej lub świeckiej architektury z terenu i okolic Płońska.
4. Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej. Szopki muszą być wykonane ręcznie i nie mogą zawierać gotowych elementów dostępnych w handlu. Szopki powinny mieć charakter przestrzenny (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru). Prosimy także o zaniechanie kserowania oraz skanowania elementów graficznych.
Prace konkursowe należy dostarczyć do kościoła w Płońsku od 07 stycznia 2023 do 16 stycznia 2023 do kościoła lub kancelarii parafialnej. Należy opatrzyć je metryczką zawierającą: imiona i nazwiska autorów np. imię i nazwisko dziecka (rodziny), klasa, miejscowość wraz z kartą zgłoszenia. Metryczka ma być przyklejona, przypięta z tyłu szopki. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, wybraną przez Organizatora. Oceniać będzie ona wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, ciekawy pomysł. Ekspozycja wszystkich konkursowych prac zorganizowana zostanie w naszym kościele w terminie od 22 stycznia do 2 lutego 2023 r. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi 22 stycznia 2023 r. w kościele podczas Mszy Świętej z udziałem dzieci o godz. 12.00.

III. Postanowienia ogólne.
1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.
3. Sprawy, które nie są umieszczone w regulaminie, rozstrzyga Organizator.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu

Karta-Zgłoszenia-Rodzinny-Konkurs-Szopek-Bożonarodzeniowych-2022

Udostępnij to

Przeczytaj podobne