Mały Feniks 2019 dla ks. Dziekana Zbigniewa Sajewskiego

Mały Feniks 2019 dla ks. Dziekana Zbigniewa Sajewskiego
przez

W dniu 06.04.2019 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się
UROCZYSTA GALA z okazji 25-lecia Targów Wystawców Katolickich.
Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznał Księdzu mgr Zbigniewowi
Sajewskiemu, Proboszczowi Parafii Św. Maksymiliiana Marii Kolbe i Dziekanowi
Dekanatu Płońsk Północ, nagrodę Mały Feniks 2019 w uznaniu zasług za: “Za wieloletni wkład pracy w promowanie książki i prasy katolickiej na terenach lokalnej społeczności parafialnej i dekanalnej”.

Nagrodę wręczyli: J.E.Ks.Bp Michała Janocha – Przewodniczący Komisji Kultury Episkopatu Polski, oraz. P. Prof. KUL dr hab. Krzysztof Narecki – Przewodniczy
Kapituły FENIKS

Udostępnij to

Przeczytaj podobne