VII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa

VII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa
przez

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego (w tym dzieci i młodzież) wraz ze swoimi Księżmi opiekunami zapraszamy na 7. Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 8 października 2022 r. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie.  Przewodniczy – J.E. Biskup Mirosław Milewski

„ Jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się na dobro” – słowa wypowiedziane przez Matkę Bożą, do dzieci, w Gietrzwałdzie

Godz. 10.00 – zawiązanie wspólnoty i przywitanie uczestników pielgrzymki
Godz. 10.20 – „Dlaczego powinniśmy modlić się na różańcu”  – konferencja o. Mirosława Kopczewskiego, franciszkanina z Niepokalanowa.
Godz. 11.15 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Biskupa Mirosława Milewskiego
Godz. 12.45 – przerwa na posiłek
Godz. 13.15 – modlitwa różańcowa (tajemnice radosne)
Godz. 14.00 – zakończenie pielgrzymki

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej
i Diecezjalny Referent Kół Żywego Różańca – ks. Henryk Dymek

Hasło: „Jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się na dobro”.
Intencja: „O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie”.

Udostępnij to

Przeczytaj podobne