Zaproszenie na koncert

Zaproszenie na koncert
przez

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza Płońską Akademię A, B, C Chrześcijaństwa do na koncert z okazji setnej rocznicy Niepodległości i okolicznościowy wykład. W ramach wyjazdu zwiedzanie również Campusu Uniwersyteckiego i Zespołu Pokamedulskiego. Wyjazd w środę 11 kwietnia godz. 15.30. Powrót ok. 20.30. Koszt przejazdu 10 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej. Na koncert zapraszamy członków Płońskiej Akademii, członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wszystkich chętnych.

Udostępnij to