zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Grupa modlitewna „Czciciele Najwitszego Serca Pana Jezusa”

Grupa modlitewna „Czciciele Najwitszego Serca Pana Jezusa” liczy 15 osób. Spotykamy si w pierwsze pitki miesica o godzinie 16.30. Odmawiamy Litani do Serca Pana Jezusa, akt osobistego oddania si oraz piewamy pieni.

Prenumerujemy czasopismo „Posaniec Najwitszego Serca Jezusowego” Zamawiamy Msze wite w pierwsze pitki miesica w intencji  Intronizacji Najwitszego Serca Pana Jezusa i beatyfikacji sugi Bo髒ej Rozalii Celakówny.

Opiekunem duchowym grupy jest Ks. Proboszcz Zbigniew Sajewski.