zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Legion Maryi

Legion Maryi w Parafii w. Maksymiliana powsta 30 marca 1998 r. Nasze spotkania odbywaj si w ka髒dy wtorek. Wspólnota liczy 9 czonków aktywnych i 3 osoby wspierajce. Opiekunem duchowym jest ks. Andrzej 驍ywiaowski. Legion Maryi jest otwarty dla wszystkich katolików, którzy wiernie praktykuj swoj religi i s przygotowani do wypenienia ka髒dego obowizku, jaki wynika z czynnego czonkowstwa w Legionie

Stowarzyszenie organizuje spotkania w Pocku: spotkania prezydium, dni skupienia, zloty generalne.

Nasze prace to: modlitwy za kapanów, za chorych, za te osoby, które nas prosz. Rozdajemy obrazki religijne, ró髒ace, medaliki i ksi髒ki religijne.

W zwizku z Rokiem Wiary prowadzimy rozmowy z osobami,  dla których Jezus i Maryja s jeszcze nieznani. Staramy si maymi krokami pomaga naszym kapanom. Wspieramy ich nasz modlitw. Odwiedzamy chorych w domach i w szpitalu. Pomagamy osobom starszym w zakupach. Pragniemy swoj postaw i wiar przybli髒a Chrystusa, Najwitsz Maryj Pann oraz sakramenty wite.