Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa

HISTORIA GRUPY

FORMACJA DUCHOWA

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa założone 13 marca 1863 roku w klasztorze Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ( Zakon ss. Wizytek) w Bourg-en-Bresse we Francji przez wizytkę, siostrę Marię od Najświętszego  Serca Jezusowego. Obejmuje ponad 40 krajów świata. W Polsce istnieje od 1869 roku , najpierw  jako założone przez bp. Antoniego Gałeckiego przy kościele sióstr Wizytek w Krakowie Bractwo Straży Honorowej NSPJ, a następnie  podniesione dla całej Polski przez Stolicę Apostolską w 1919roku do godności Arcybractwa.

Wszyscy członkowie Arcybractwa zobowiązani są do częstego przyjmowania sakramentów świętych, adoracji Najświętszego Sakramentu, jak najczęstszego uczestniczenia w codziennej Mszy św. i nabożeństwie do Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Matki Bożej oraz nabożeństwie Godziny Świętej.

Powołane w sposób szczególny dla oddania czci Najświętszemu Sercu Jezusa Arcybractwo, wprowadza swoich członków w kult  Bożego Serca, pogłębiając w nich nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu.

Członkowie Arcybractwa na całym świecie jednoczą się w nieustannej modlitwie – każdy wpisany jest w tarczę  tzw. „zegara” gdzie zaznaczone są wszystkie godziny dnia ,w tym również godzina, którą sam wybrał i podczas której w sposób szczególny jednoczy się z obecnym w tabernakulum Chrystusem  ofiarując Mu  wypełniane podczas tej godziny zajęcia. W naszej parafialnej Świątyni również jest taki „Zegar”.

Dawane w ten sposób świadectwo własnego życia czyni członków Arcybractwa apostołami Bożego Serca w ich własnych środowiskach , włączając ich w nurt nowej ewangelizacji.

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ powstało w naszej Parafii w 1998 roku. Zrzeszało 118  członków, których nazwiska są ewidencjonowane w Centrum Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ w Krakowie wraz z zaznaczeniem obranej przez każdego z nich  godzinie obecności przy Sercu Jezusa. Obecnie jest nas około 70 aktywnych członków.

Członkowie Arcybractwa w każdą pierwszą niedzielę miesiąca  prowadzą w kościele parafialnym adorację Najświętszego Sakramentu, a po niej spotykają się, by pogłębić swoja wiarę i wiedzę religijną poprzez rozważanie Pisma Świętego, słuchanie katechez, poznawanie życiorysów Świętych  Kościoła.

Poznajemy życie Strażowe studiując informacje przekazywane z Centrali Arcybractwa w Krakowie. Mamy również swoje „Wiadomości” – strażowe wydawane raz na kwartał.

Kilkudziesięciu członków wspólnoty uczestniczy w Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu , przez jedną godzinę w tygodniu trwając w kościele parafialnym na adoracji Pana Jezusa w duchowej Łączności z Jasną Górą. Składają hołd uwielbienia , miłości i wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, modląc się o intronizację czyli wyniesienie do godności królewskiej Serca Jezusowego Króla Wszechświata w Ojczyźnie. Swe modlitwy  ofiarujemy  także w intencji Ojca Świętego, pokoju, misji, wspólnoty parafialnej i jej opiekunów duchowych oraz ludzi chorych i zmarłych.

W każdy pierwszy piątek miesiąca uczestniczymy we mszy świętej sprawowanej  w intencji żywych i zmarłych członków i opiekunów Straży Honorowej NSPJ.

Uczestniczymy w dorocznych rekolekcjach i zjazdach  które najczęściej odbywają się na  Jasnej Górze. Organizujemy pielgrzymki do sanktuariów maryjnych i nie tylko. Nawiedziliśmy  również kościół w Sokółce, gdzie miał miejsce Cud Eucharystyczny.

Logo Straży Honorowej

Działalność charytatywna

W miarę swoich możliwości prowadzimy działalność charytatywną – był czas, że wsparliśmy materialnie kleryków afrykańskich, ofiary kataklizmu tsunami w Azji w roku 2005. Uczestniczymy w corocznym spotkaniu opłatkowym,  gdzie składamy „Dary dla Dzieciątka Jezus” przeznaczone dla noworodków urodzonych w naszym szpitalu. Wsparliśmy finansowo budowę dwóch stacji różańcowych w Alei Różańcowej  na Wałach  Jasnogórskich. Wspomagamy też swoją parafię macierzystą m.in. poprzez ufundowanie chusty na Najświętszy Sakrament z okazji  5-lecia istnienia płońskiej Straży Honorowej NSPJ w 2003 roku. Współfinansowaliśmy fundację sztandaru Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, figury Najświętszego Serca Pana Jezusa – uczestniczącej w procesjach parafialnych.

Z okazji 10-lecia Straży Honorowej NSPJ  zostały dla parafii ufundowane :

– dzbanuszek i tacka do obmywania rąk kapłańskich podczas sprawowania Eucharystii,

–  palka i  sukienka na puszkę z Najświętszym Sakramentem.

Wspólnota posiada również swój sztandar, który bierze udział w procesjach. Ostatnio poczet sztandarowy obecny jest na każdej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny.

Wspieramy Misje i Misjonarzy.

W 2009 roku Misjonarka – nasza parafianka S. Marta  pracująca w Islandii  dla swoich podopiecznych otrzymała różańce, obrazki i inne materiały ewangelizacyjne ofiarowane przez wspólnotę.

Obecnie funkcję zelatorki  Straży Honorowej pełni Irena Drzewiecka

która jest  również   od maja 2000 r. – sekretarzem tej wspólnoty.

Funkcje Dyrektora wspólnoty  pełni Proboszcz Parafii.