Stowarzyszenie Cudownego Medalika Apostolat Maryjny

HISTORIA GRUPY

FORMACJA DUCHOWA

Święta Katarzyna Laboure jako wzór pracowitości i skromności zasłynęła powiedzeniem: ręce przy pracy , serce przy Bogu. Ufając i zawierzając wszystko Niepokalanej Ksiądz Proboszcz w październiku 2012 r. wspólnie z Dyrektorem Apostolatu księdzem Tadeuszem Lubelskim zorganizował spotkanie dla tych, którzy chcieliby wpisać się do tej wspólnoty, przybliżając charyzmat i formację. Na tym organizacyjnym spotkaniu wpisały się 34 osoby.

W swoim modlitewnym działaniu posługujemy się: Dziesięcioma Radami ułożonymi przez ks. Teofila Hermana, oraz podręcznikami do Formacji Apostolatu Maryjnego – Cudownego Medalika.

Pragniemy być Apostołami Niepokalanej Matki. Spotykamy się w każdą pierwszą środę miesiąca na Mszy Świętej, a po niej na spotkaniu formacyjnym rozważając słowo Boże – Ewangelię na dany miesiąc z komentarzem Księdza Proboszcza.

Poznajemy życiorys patrona miesiąca w którym się spotykamy, odmawiamy modlitwę różańcową z rozważaniami biblijnymi. Przyglądamy się życiu Maryi. Raz w roku wspólnota spotyka się na ogólnopolskiej pielgrzymce Stowarzyszenia Cudownego Medalika (Apostolatu Maryjnego) na Jasnej Górze.

Nasza wspólnota w tym roku weźmie udział w tej pielgrzymce po raz pierwszy, ponieważ jesteśmy kandydatami, przygotujemy się do uroczystego przyjęcia do Stowarzyszenia Cudownego Medalika.

Po powrocie pragniemy zostać Apostołami Maryi w naszej parafii ufając i zawierzając, że wiele możemy z Niepokalaną.

GRUPY PARAFIALNE
Święta Katarzyna Laboure