PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

HISTORIA GRUPY

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku i gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań.

Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5).

Imię Wspólnoty wypływa z dwóch biblijnych źródeł:
1) starotestamentalny urząd przyjaciela oblubieńca,
2) osoba świętego Jana Chrzciciela, który nazwał się przyjacielem Oblubieńca.

Duchowość naszej Wspólnoty została zapisana na ikonach i znaku, którymi się posługujemy. Wiodącą jest ikona Jezusa z Przyjacielem.

Ikona ta przedstawia dwie postacie: Chrystusa z Ewangelią w ręku oraz św. Menasa, opata i męczennika, trzymającego zwój, najprawdopodobniej z tekstem reguły swego monasteru. Obie postaci mają bardzo podobne twarze i aureole. Chrystus trzyma dłoń na ramieniu opata w geście przyjaźni.

Napis na ikonie jest zniszczony i nie jest jednoznaczny, najprawdopodobniej jest to imię opata – św. Menas. Imię nawiązuje do greckiego słowa hypomene, które oznacza wytrwałość i cierpliwość. Ikona wskazuje, kto jest prawdziwym przyjacielem Jezusa: ten, kto trwa do końca w Nim i w Kościele.

http://przyjacieleoblubienca.pl/

Ikona i znak wspólnoty

Ikona Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca
Logo Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca
WSPÓLNOTA W PŁOŃSKU

W 2014 roku w parafii Św. Maksymiliana Kolbe odbyło się Seminarium Odnowy Wiary, po którym zawiązała się wspólnota Przyjaciół Oblubieńca w Płońsku. Obecnie skupia ona ok. 60 członków.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdą środę o godzinie 19-tej w sali konferencyjnej domu parafialnego.

Dzień Wspólnoty, Ołtarzew 05. 2017 r.

LIDERZY WSPÓLNOTY

Odpowiedzialni: Iwona Kobylińska – administrator, Anita Zakrzewska – Vce-Administrator.

Serdecznie zapraszamy na nasz FACEBOOK
Rekolekcje Wspólnoty, Płock 03. 2017 r.